Suomen pitää jättää rahoitushakemus Verkkojen Eurooppa -liikennehakua (CEF-rahoitus) varten 26. helmikuuta mennessä. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Vaihdeviat syynä yli 5000 junaliikenteen häiriöön vuodessa

Pilottihankkeella pyritään saamaan reaaliaikaista tietoa vaihteen kunnosta.

Viime vuonna vaihteissa esiintyneet viat aiheuttivat yli 5000 häiriötä liikenteeseen.

Vaihteiden kunnonvalvonnan tehostamiseksi VR FleetCare ja Väylävirasto ovat yhteistyössä aloittaneet pilottihankkeen, jossa dataa keräämällä ja analysoimalla pyritään saamaan reaaliaikaista tietoa vaihteen kunnosta.

Vaihteiden kunnonvalvonnan testivaiheessa VR FleetCare on asentanut seitsemän mittausasemaa vaihteiden asetinlaitteisiin tärkeimpiin liikennepaikkoihin eri puolella rataverkkoa. Niiden avulla mitataan noin 80 vaihteen toimintaa.

Mittaamisesta saatavien tietojen avulla vaihteen alkavat vikaantumiset ovat havaittavissa kääntölaitteen toiminnan poikkeamissa, ja parhaissa tapauksissa vikaantumisesta aiheutuva liikennehäiriö voidaan ehkäistä, kertoo VR.

Vaihteiden kunnossapito muodostaa merkittävän osan Suomen rataverkon kunnossapitokustannuksista. Vaihteissa on monimutkainen rakenne ja paljon komponentteja, jotka vaikuttavat vaihteen toimivuuteen.

– Tarkemman tiedon avulla on mahdollista parantaa vaihteiden käytettävyyttä ja vähentää vaihteista johtuvia häiriöitä rataliikenteelle. Tavoitteena on saada ensimmäiset signaalit kunnossapitotarpeista ennen kuin vaihteen toiminnassa havaitaan mitään poikkeavaa. Kunnonvalvonta mahdollistaisi tältä osin junaliikenteen täsmällisyyden paranemisen, sanoo Väylän radan kunnossapidon asiantuntija Marko Lehtosaari.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt