Facebook-sovellus tabletilla. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Työntekijöiden liiallinen näkyvyys somessa voi olla riski

Yli puolet yrityskyselyn vastaajista pitää suomalaisten avoimuutta ja sinisilmäisyyttä heikkoutena hybridivaikuttamisen suhteen.

Varautumisessa hybridivaikuttamiseen on yrityksissä paljon parannettavaa, arvioi Helsingin seudun kauppakamari tekemänsä kyselyn perusteella. Hybridivaikuttamisella tarkoitetaan yritysten kautta yhteiskuntaan, talouselämään tai viranomaisiin kohdistuvaa vaikuttamista.

– Yritysten varautuminen hybridivaikuttamiseen on vielä heikkoa. Kaksi kolmasosaa vastaajista ei ole kehittänyt ohjeita tai toimintamalleja suojatakseen yrityksen tietoihin pääsyä, kertoo Helsingin seudun kauppakamarin turvallisuusasiantuntija Panu Vesterinen.

Hybridivaikuttaminen alkaa usein tunkeutumisella yrityksen tietojärjestelmiin. Kuitenkin yrityksistä vain kolmannes tekee selvityksiä ulkomaisten yhteistyökumppaniensa taustoista.

– Hybridivaikuttajilla on monia tapoja päästä yritysten tietoihin. Yhtä erillistä tapaa varautua hybridiuhkiin ei ole olemassa, vaan yritysten olisi hoidettava tietoturvallisuutensa ja rikosturvallisuutensa ajan tasalle kaikilla rintamilla, Vesterinen patistaa.

Yli puolet kyselyn vastaajista pitää suomalaisten liiallista avoimuutta ja sinisilmäisyyttä suurimpana heikkoutena hybridivaikuttamisen suhteen. Yksi riski yritysten mielestä on työntekijöiden liian avoin sosiaalisen median näkyvyys.

– Kun sosiaalisessa mediassa julkaistaan sellaista tietoa, joka paljastaa yrityksen toiminnasta ja suhteista viranomaisiin tai poliitikkoihin, voi tämä olla kohteeksi määrittävä tekijä, Vesterinen arvioi.

Neljä kymmenestä yrityksestä jakaa tietoa suomalaisille turvallisuusviranomaisille havaitessaan ulkomailla tai Suomessa yritykseensä kohdistuvia epäilyttäviä toimia. Suurista yrityksistä näin toimii jo kolme neljästä.

Äärimmillään hybridiuhat voivat johtaa tilanteeseen, jossa normaalit resurssit kuten sähkö ja tietoliikenneyhteydet eivät ole käytettävissä. Kyselyn mukaan yhden päivän sähkökatkon jälkeen yli puolet yrityksistä on toimintakyvyttömiä, ja päivän katko internetin saatavuudessa pysäyttää toiminnan yli kolmasosassa yrityksistä.

Kauppakamarin kyselyyn vastasi 762 suomalaista eri toimialoja ja yrityskokoluokkia edustavaa yritysjohtajaa. Tiedot kerättiin toukokuussa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt