”Sodankäynti on muuttunut” – reserviläiset varautuvat pieniin vihreisiin miehiin

Reserviläisliitto tukee hallituksen lakiluonnosta asevelvollisuuslain kiristämiseksi. Liiton mukaan aloitetta on tarkasteltava myös yksittäisen reserviläisen näkökulmasta.

Keskustan kansanedustaja, Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola pitää hallituksen esitystä asevelvollisuuslain kiristämisestä hyvänä asiana.

– Kun sodankäynnin muodot ovat muuttuneet entistä nopeammiksi, niin tällä lakimuutoksella mahdollistetaan se, että kertausharjoitukset voidaan kutsua koolle nopeasti, Mikko Savola sanoo Verkkouutisille.

Hallitus aikoo tehdä Suomen asevelvollisuuslakiin merkittäviä muutoksia reserviläisten käytön suhteen. Puolustusvoimain komentajalle esitetään oikeutta määrätä välittömästi enintään 25 000 asevelvollista kertausharjoituksiin. Siten kertausharjoituksista poistetaan nykylain vaatima kertausharjoituskutsun minimiaikaraja, joka on kolme kuukautta.

– Me tietysti kannatamme tätä. Tämä on lähtökohtaisesti hyvä asia. Meillä on reserviläisiin perustuvat sodanajan joukot. Meidän on elettävä ajassa. Ei kertausharjoituksia voida kutsua kolmen kuukauden päähän, jos aletaan valmistautua kriisiin, Savola toteaa.

Savola kuitenkin korostaa, että lakialoitetta pitää tarkastella myös yksittäisen reserviläisen kannalta.

– Ihmiset ovat erilaisissa työtehtävissä. Kaikille ei ole niin yksiselitteisen helppoa irtaantua päivän varoitusajalla perheen arjesta tai työpaikalta. Me olemme korostaneet sitä, että niillä ihmisillä, jotka ovat tämän 25 000 asevelvollisen joukossa, on oltava tieto siitä ja valmius tähän. Samoin työnantajilla on oltava tieto tästä.

Savolan mukaan lakiluonnoksessa on otettava huomioon, että kertausharjoituskutsunnat eivät tule yllätyksenä.

– Jos yhtäkkiä lähetetään 25 000 kutsua, niin sieltä voi tulla kieltäytymisiä, koska kaikki eivät yksinkertaisesti pääse paikalle. Siinä tapauksessa systeemi ei toimi ja pitäisi olla älytön määrä varareservejä tai jokin muu järjestelmä.

”Pienet vihreät miehet ilmestyivät”

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg muistuttaa, että ilmavoimissa ja merivoimissa on paljon kantahenkilökuntaa. Siten operatiivinen valmius on aika hyvä.

– Maavoimien yksiköt puolestaan koostuvat reserviläisistä, joten niiden kokoamiseen menee oma aikansa. Reserviläisiä pitää myös harjoituttaa, jotta he muistavat, miten päin sitä rynnäkkökivääriä pidetään. Lakiluonnoksella pyritään siihen, että maavoimien operatiivinen valmius saadaan tarvittaessa mahdollisimman nopeasti riittävälle tasolle, Nyberg kertoo.

Nybergin mukaan taustalla ovat Krimin tapahtumat.

– Kun ensimmäiset vihreät miehet (Venäjän tunnuksettomista joukoista käytetty nimitys) ilmestyivät Krimille, niin ainoastaan kahdeksantoista päivää kului siihen, kun Venäjän duumassa kolahti nuija ja Krim kuului Venäjään. Kukaan ei tällä välin ampunut takaisin, Nyberg sanoo.

Nyberg pitää tätä ongelmallisena myös Suomen kannalta, koska joukkojen muodostaminen on tällä hetkellä hidasta.

Savola korostaa, että kyse on nykypäivään valmistautumisesta.

– Sodankäynti muuttaa muotoaan niin kuin lähiympäristön tapahtumat ovat osoittaneet, Savola muistuttaa.

Kommentit