Evondos-lääkerobotti annostelee lääkkeen tiettyyn kellonaikaan Vantaalla 2018. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Robotiikalla saadaan vauhtia talouskasvuun

Suomelle pitäisi tuoreen raportin mukaan laatia strategia automaatiota ja robotisaatiota varten.

Robotiikan avulla kansantuotteen kasvuun voitaisiin saada kuuden prosentin lisäys vuoteen 2030 mennessä, arvioidaan Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tuoreessa raportissa. Tämä tarkoittaisi puolen prosentin lisäystä kansantuotteen vuosikasvuun.

Kasvu syntyisi raportin mukaan siitä, että robotiikka ja automatiikka nostavat työn tuottavuutta, uudistavat perinteisiä aloja sekä yrityksiä ja mahdollistavat yrityksille uusia aloja.

Suurin kasvupotentiaali olisi raportin mukaan teollisuudessa, missä lisäkasvua syntyisi tuottavuuden paranemisesta ja lisäinvestoinneista. Myös sosiaali- ja terveydenhoidossa kasvupotentiaali olisi merkittävä, kun ihmistyötä korvattaisiin roboteilla ja automaatiolla.

Automaatio vaikuttaa myös merkittävästi työtehtävien sisältöön. Useita asiantuntijatehtäviä voitaisiin automatisoida ainakin osittain. Työpaikat eivät raportin mukaan kuitenkaan välttämättä vähenisi, sillä automaatio auttaisi ylläpitämään kilpailukykyä ja kasvua.

Lupaavia kehitys- ja soveltamisalueita olisi raportin mukaan muun muassa autonomisessa liikenteessä ja teollisuuden palveluissa. Esimerkiksi 5G-tekniikka yleistyy muutamassa vuodessa, mikä tuo parannuksia tiedonsiirron nopeuteen, viiveiden lyhenemiseen ja tietoturvaan.

Kaupassa puolestaan tuottavuuden kasvu perustuisi pääosin verkkokaupan nopeaan lisääntymiseen.

Raportin mukaan Suomelle pitäisi laatia automaatio- ja robotisaatiostrategia vauhdittamaan alan kehitystä. Insinööri- ja peruskoulutuksen tasosta olisi huolehdittava, ja raportissa painotetaan erityisesti tohtorikoulutuksen merkitystä.

Raportissa ehdotetaan myös teknisten oppiaineiden mukaanottoa jo peruskoulun ala-asteelle, sillä teknologian merkitys tulevaisuudessa kasvaa. Lisäksi tulevaisuuden ammateissa painottuu psykologian ja vuorovaikutuksen osaaminen, kun tekniikka ja inhimillisen vuovaikutus kohtaavat.

VTT:n raportti Robotisaation ja automaation vaikutukset Suomen kansantalouteen 2030 on osa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt