Rakennustyömaa Helsingin Laajasalossa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

”Pienituloisia ajetaan ahtaalle voittoa tavoittelevalla asuntopolitiikalla”

Suna Kymäläisen mukaan yhteiskunnan on tuettava lisää kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista.

SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen kritisoi asuntopolitiikkaa, joka hänen mukaansa ”ajaa pienituloiset kirjaimellisesti ahtaalle”.

Hänen mielestään ei ole oikein, että asuntomarkkinoilla vain hyvin toimentulevilla on mahdollisuus valita asunnon koko ja sijainti.

– Näyttää siltä, että ahtaasta asumisesta yritetään tehdä arvo, kun väitetään, että pieniä asuntoja tehdään siksi, että niillä on kova kysyntä, Kymäläinen sanoo tiedotteessaan.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportin mukaan Suomessa on 176 000 kotitaloutta, joiden asumismenot lohkaisevat yli 40% käytettävissä olevista tuloista. Kansainvälinen vuokralaisliitto puolestaan vaatii, että kotitalouden tuloista asumiskustannusten osuus tulisi olla vain 25 prosenttia.

– Merkille pantavaa on, että pienituloisista kotitalouksista jopa 22 prosenttia on asumiskustannusrasitteisia.

Kymäläisen mukaan asumisen hinta on merkittävin lapsierheiden tuloja määrittelevä tekijä.

– Koti on ihmisen perustarve, mutta tänä päivänä se määrittelee hyvin pitkälle sen, mihin kaikkeen muuhun ihmisellä on arjessaan mahdollisuuksia, hän sanoo.

Valtion tulisi Kymäläisen mielestä panostaa entistä enemmän tuotantotukien kehittämiseen ja vaatia kuntia kaavoittamaan enemmän tontteja ARA-tuotannolle. Hänen mukaansa toimia olisi järkevä tehdä nyt, kun omistusasuntotuotanto osoittaa hiipumisen merkkejä.

– ARA-asuntojen hyvä puoli on kohtuullisen vuokratason lisäksi asumisen laatu. ARA-asuntojen myötä asumismukavuudesta tehdään myös pienituloisten oikeus.

Kymäläisen mukaan tehoton asuntopolitiikka voimistaa osaltaan eriarvoistumisen kehitystä, mutta asuntopolitiikalla on merkitystä nuorten aikuisten tulevaisuuden haaveisiin. Hänen mukaansa asumisen hinta vaikuttaa esimerkiksi suunnitelmiin perheen perustamisesta, joten hyvä asuntopolitiikka tukee myönteistä suhtautumista lapsiin.

Kymäläinen sanoo, että eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportin mukaan nykyinen asuntomarkkinatilanne on jo nyt vaarantanut kansantalouden kehityksen.

– Olemme liian pitkään menneet asumisen sektorilla Suomessa talous edellä eteenpäin markkinaehtoisesti.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt