Perusoikeuskiistan kärkinimet – VU selvitti valiokunnan eniten käyttämät professorit

Kärkiviisikosta osaa on luonnehdittu perusoikeusfundamentalisteiksi.

Nykypäivä ja Verkkouutiset on selvittänyt, keitä oikeustieteen asiantuntijoita eduskunnan perustuslakivaliokunta kuuli vuonna 2016 eniten.

Laskutoimituksen tuloksena omaksi ryhmäkseen erottui selvästi viiden professorin kärki.

Ykköseksi nousi Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro, jota kuultiin 31:ssä eri asiassa.

Kakkosena oli 30 asiassa kuultu Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen. Kolmanneksi nousi Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää 28 asiakuulemisessa.

Neljäntenä oli 24:ssä eri asiassa kuultu valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen Turun yliopistosta ja viidentenä 23 asiassa kuultu professori Mikael Hidén.

Kärkinimiä on arvosteltu niin sanotusta perusoikeusfundamentalismista. Termillä viitataan perustuslain ylitulkintaan ja lainsäätäjän harkintamarginaalin kaventamiseen. Ajatuksen mukaan lainsäätäjän pitäisi valita vaihtoehdoista se, joka toteuttaa perusoikeuksia parhaiten eikä perustuslaki toimisi niin sanotusti kynnyksenä muulle lainsäädännölle. Ilmiötä on puntaroinut esimerkiksi professori Markku Helin kirjoituksessaan Perusoikeuksilla argumentoinnista vuodelta 2012.

Lavapuro ja Ojanen ovat julkisuudessa arvostelleet esimerkiksi hallituksen 18 sote-alueen mallin huonommuutta suhteessa muihin vaihtoehtoihin sekä moittineet hallituksen talouspolitiikkaa varsin yksityiskohtaisesti.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa Annika Lapintietä (vas.) asiantuntijoiden kärkiviisikko ei yllätä. Hän huomauttaa, että kyseessä ovat Suomen valtiosääntöoikeuden huippuasiantuntijat, niin sanottu ”ykkösketju”. Valiokunnan puheenjohtaja suhtautuu myös perusoikeusfundamentalismi-ilmiön olemassaoloon kriittisesti.

– En kyllä tunnista, että meillä Suomessa perustuslain mukaisuutta pohtisi sellaisia ihmisiä, jotka eivät katsoisi kokonaisuutta. En itse pidä tämän termin (perusoikeusfundamentalismi) heittoa asianmukaisena.

Vuonna 2016 perustuslakivaliokunta antoi 67 asiantuntijalausuntoa ja kuuli kaiken kaikkiaan useita kymmeniä eri oikeustieteen asiantuntijoita, professoreita ja tutkijoita.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt