Viime vuonna peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 64. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Peruskoulujen määrä vähenee edelleen

Eniten lakkautuksia oli Pohjois-Pohjanmaalla.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopussa oli toiminnassa 691 koulutuksen järjestäjää ja 3 105 oppilaitosta, joissa opiskeli noin 1,79 miljoonaa opiskelijaa.

Viime vuonna peruskouluja oli toiminnassa 2 130 ja niissä opiskeli yhteensä 548 100 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli toiminnassa 61 ja niissä oli 3 500 oppilasta.

Peruskoulut olivat aiempaa useammin vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Vuonna 2011 yhtenäiskouluja oli toiminnassa 347 kappaletta, kun viime vuonna niitä oli 471.

Kymmenessä vuodessa yhtenäiskoulujen osuus peruskouluista on kasvanut kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Vastaavassa ajassa alakoulujen osuus on vähentynyt seitsemällä prosenttiyksiköllä ja yläkoulujen osuus kolmella prosenttiyksiköllä.

Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 64. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 12 prosenttia, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 50 prosenttia ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 38 prosenttia.

Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Pohjois-Pohjanmaalla, yhteensä kahdeksan kappaletta. Seuraavaksi eniten lakkautuksia ja yhdistymisiä tehtiin Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa, kaikissa seitsemän kappaletta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt