Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Palta perää keinoja työvoiman kohtaanto-ongelmaan

Palvelualojen työnantajat Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi.

Paltan mielestä työurien pidentämistä pitäisi vauhdittaa edelleen nopeuttamalla pääsyä jatko-opintoihin sekä painottamalla nopeita, työelämälähtöisiä muunto- ja täydennyskoulutuksia osaamista päivitettäessä tutkintokoulutuksen sijaan.

– Myös kevään kehysriihessä päätetyt hallituksen työllisyyspaketin noin 50 miljoonan euron investoinnit jatkuvan oppimisen kehittämiseksi tulee toteuttaa. Korkeakouluilla tulisi olla nykyistä selkeämmät kannusteet tarjota työelämää ja digitalisaatiota tukevaa koulutusta, toteaa Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä todetaan, että osaava työvoima on Suomen tärkein kilpailukykytekijä. Nykyiset järjestelmät, kuten esimerkiksi työvoimapoliittinen koulutus ja aikuiskoulutustuki on Paltan mielestä arvioitava uudelleen ja tarpeen mukaan muokattava aidosti tukemaan yksilön työmarkkina-asemaa.

– Uusia, nopeita työllisyystoimia pohdittaessa tulee ensisijaisesti pyrkiä kannustinloukkojen purkamiseen. Työn tekemisen on oltava aina kannattavin vaihtoehto. Hallituksen työllisyystavoitteessa onnistuminen on positiivista, mutta rakennetyöttömyyden puolittamiseen on tähdättävä yhä määrätietoisemmin. Toimenpiteitä on luotava myös ulkomaisten osaajien houkuttelemiseksi Suomeen, sanoo Aarto.

Palta kehottaa myös panostamaan digitaaliseen toimintaympäristöön.

– Hallituksella olisi nyt erinomainen paikka näyttää, että Suomi haluaa toimia datatalouden ytimessä. Konkreettinen, välitön keino olisikin Ruotsin mallin mukaisesti pienten, alle 5 MW palvelinkeskusten sähköveron alentaminen samalle tasolle suurten datakeskusten kanssa.

Palta tukee myös kaupunkien välisten nopeiden yhteyksien kehittämistä. Hyvänä tavoitteena onkin tunnin junayhteyden kehittäminen niin Helsingin ja Turun kuin Helsingin ja Tampereenkin välillä.

– Kaupunkien välisten yhteyksien nopeutuminen helpottaa työvoiman liikkuvuutta. Kasvava matkailutrendi tulee myös hyödyntää – tavoitteena tulisikin olla Suomen matkailuelinkeinon tuplaaminen. Ratkaisukeinoja on myös löydettävä perusväylien korjausvelan vähentämiseen, toteaa Aarto.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt