Verohallinnon harmaan talouden torjunta haluaa nostaa yritysten tietoisuutta petollisen toiminnan riskeistä. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Pääomaveron nosto saattaisi vähentää verotuloja

Vaalikeskusteluissa pääomaveroprosentin nostoa pidetään helppona tapana rahoittaa vaalilupauksia.

– Vaikka veronkorotuksia on helppo lupailla, keinona ne eivät automaattisesti toimi. Pääomaveron nosto ei välttämättä nosta kokonaisverokertymää. Pääomaverotuksen kiristäminen kannustaisi yhtiömuotoiseen sijoitustoimintaan, jonka verokanta on alempi ja tällöin verokertymä pienenisi, toteaa Suomen Vuokranantajat ry.

Asuntomarkkinoilla se voi myös vähentää vuokra-asuntojen määrää ja nostaa vuokratasoja. Verotuksen kiristämisen sijaan Vuokranantajien mukaan erilaisten sijoitusmuotojen verotusta pitäisi yhdenmukaistaa.

Kun vuonna 2012 pääomatuloverokantaa nostettiin 2-4 prosenttia, veronalaisten pääomatulojen määrä tippui peräti kahdeksan prosenttia. Sen sijaan viime vuonna, kun kokonaisveroaste laski, kokonaisverokertymä kasvoi yli kaksi prosenttia.

Pääomatuloveroa on jatkuvasti kiristetty. Vuonna 1995 pääomatuloverokanta oli 25 prosenttia, kun nykyisin vero on korkeimmillaan 34 prosenttia. Yhteisövero on puolestaan laskenut samasta 25 prosentin tasosta 20 prosenttiin.

– Pääomatuloverokantaa nostamalla kannustettaisiin yhä vahvemmin muun muassa laajempaa asuntosijoittamista harjoittavia yksityishenkilöitä siirtämään toimintansa osakeyhtiömuotoiseksi. Yhteisöveroprosentin ja erityisesti korkeamman pääomatuloveroprosentin ero on jo nyt haastava, sanoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Esimerkiksi 50 000 euron vuokratuloista tulee yksityishenkilölle maksettavaksi 15 800 euron pääomatulovero, kun taas osakeyhtiön kautta sijoittaessa vastaavassa tilanteessa valtion kassaan kilahtaa yhteensä 13 000 euron verotuotot.

– Pääomaverotuksen kiristäminen tekisi yhtiömuotoisesta vuokraamisesta entistä houkuttelevampaa. Jos edes pieni osa vuokranantajista päättäisi siirtyä veronkorotuksen myötä osakeyhtiömuotoiseen toimintaan, valtion verotulot pienenisivät, Koro-Kanerva havainnollistaa.

Yhdistyksen laki- ja edunvalvonta-asiantuntija Tarik Ahsanullah huomauttaa, että pääomatuloverokantaa entisestään nostamalla karkotettaisiin vain pääomia Suomesta sekä kannustettaisiin verosuunnitteluun.

– Verotusta tulisi sen sijaan yhdenmukaistaa vähentämällä eri sijoitusmuotojen yksittäisiä vähennyksiä, jotta kaikkia sijoitusmuotoja verotettaisiin samalla tavalla, hän sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt