X
SULJE MAINOS
Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Nordea ennustaa 3,0 prosentin talouskasvua tänä ja ensi vuonna

Pankki varoittaa, että talouden kasvupyrähdys on jäämässä väliaikaiseksi.

Nordea ennustaa, että Suomen talous kasvaa sekä tänä että ensi vuonna 3,0 prosenttia.

Koronarajoitteiden purkautuessa maailmantalouden kasvuvauhdin odotetaan olevan nopeinta lähes 50 vuoteen.

Suomi palaa pikavauhtia tilanteeseen, jossa suurimpana kasvun esteenä nähdään työvoiman saatavuus. Erittäin elvyttävän talouspolitiikan seurauksena myös maailmantaloudessa voidaan nähdä ylikuumenemisen merkkejä.

Talouksien erittäin nopeaa toipumista koronakriisistä tukee kriisin aikana kertyneiden säästöjen kuluttaminen sekä vahvana jatkuva elvytyspolitiikka. Maiden väliset erot kehityksessä ovat kuitenkin merkittäviä.

– Yhdysvalloissa puhutaan jo mahdollisista ylikuumenemisen merkeistä taloudessa, kun taas euroalueella tilanne on pari pykälää vaatimattomampi. Tilanne heijastuu myös inflaationäkymiin sekä rahoitusmarkkinoille, ja rahapolitiikan odotetaan kiristyvän Yhdysvalloissa euroaluetta nopeammin, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi.

Koivun mukaan kaikilla maailman päätalousalueilla kriisi on kasvattanut valtioiden roolia taloudessa, johtanut omavaraisuuden korostamiseen sekä nopeaan valtioiden velkaantumiseen.

– On vielä hyvin epäselvää, onnistutaanko tällä politiikkalinjalla kiihdyttämään pysyvästi tuottavuuskehitystä vai jättääkö kriisi vain kohonneet velka-asteet jälkeensä, Koivu pohtii.

Osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa talouden kasvua nopeasti

Suomen talouden lähiajan kasvunäkymät ovat positiiviset talouden toipuessa laaja-alaisesti. Teollisuudessa tilauskirjat ovat alkaneet täyttyä, asuntomarkkinoiden imu vauhdittaa rakentamista ja palvelualoilla odotetaan koronavuoden aikana patoutuneen kulutuskysynnän purkautumista kesän myötä.

Nordean ennuste tämän vuoden osalta on pysynyt ennallaan, mutta ensi vuoden kasvuennustetta on nostettu 2,0 prosentista 3,0 prosenttiin kulutus- ja investointinäkymien parantuessa myös ensi vuodelle.

Nordean korttimaksutilastot osoittavat kotimaisen kulutuksen toipumisen alkaneen huhtikuun lopulla.

– Talouden kasvupyrähdys on kuitenkin jäämässä väliaikaiseksi ja edessä siintävät Suomen talouden pidemmän aikavälin haasteet: supistuva työikäinen väestö, heikko tuottavuuden kasvu sekä ikäsidonnaisten menojen kasvu, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen ennakoi.

Kostiaisen mukaan osaavan työvoiman saatavuus alkaa rajoittaa talouden kasvua nopeasti, joten työmarkkinauudistuksia tulisi jatkaa määrätietoisesti talouden kasvuedellytysten takaamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi.

– Suomalaisten asuntolainakanta on kasvanut maltillisesti viime vuosina ja nopeampaa velkaantumista on nähty lähinnä taloyhtiölainojen kautta.

Pankit tekevät asuntolainan hakijalle aina stressitestin, millä varmistetaan asiakkaan maksuvalmius myös korkotason noustessa. Stressitesti määrittää lainakaton, eli kuinka suuren lainan suhteessa tuloihin asiakas voi saada.

– Kotitalouksien velkaantumisen hillinnässä katseet kannattaakin suunnata taloyhtiölainojen sääntelyn kehittämiseen, Kostiainen sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt