LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Neljännes naisista ei koe saavansa esimieheltään tukea

Kolmannes naisista kokee, että heitä ei arvosteta työpaikalla.

Naiset suhtautuvat Accountor-konserniin kuuluvan konsulttiyritys HR4:n mukaan esimiehiinsä ja heiltä saamaansa tukeen ja palautteeseen selvästi miehiä kriittisemmin.

Yrityksen tekemässä työntekijäkyselyssä naisvastaajista 24 prosenttia koki, että he eivät saa esimieheltään tukea työssä onnistumiseen. Miehistä samaa mieltä oli 19 prosenttia.

– Mitä tyytymättömämpi työntekijä on esimiestyöhön, sitä enemmän hänellä on sairauspoissaoloja. Tämä on asia, joka kannattaisi ottaa todella vakavasti jokaisella työpaikalla, kertoo HR4:n tutkimusliiketoiminnan johtaja Teemu Putto.

Kyselyyn vastanneista naisista 32 prosenttia ja miehistöä 27 prosenttia koki, että heitä ei arvosteta työpaikalla. Mitä suurempi yritys, sitä enemmän HR4:n mukaan kokemus arvostuksesta laskee. Yleisintä arvostuksen puute on teollisuusyrityksissä.

Naisista 33 prosenttia koki, että työpaikalla ei kaikkia kohdella tasa-arvoisesti. Miehistä tätä mieltä oli 23 prosenttia.

– Julkisella puolella kokemus epätasa-arvosta on selvästi yksityistä puolta suurempaa. Ikää ja sukupuolta merkittävämmäksi epätasa-arvon lähteeksi koetaan työsuhteen tyyppiin ja kestoon liittyvät tekijät eli esimerkiksi se, onko vakituinen vai määräaikainen työntekijä, Putto kertoo.

Naisilla oli myös miehiä enemmän stressaantumisen ja turhautumisen tunteita. Stressin tunne korostui etenkin julkisella puolella.

Naisista 39 prosenttia ja miehistä 30 prosenttia ei ollut tyytyväinen kehitysmahdollisuuksiinsa. Kyselyyn vastanneista 24 prosenttia ilmoittikin, että työpaikan vaihtaminen on heille hyvinkin mahdollista tällä hetkellä.

Tutkimuksen toteutti HR4 online-kyselynä joulukuussa SSI:n verkkopaneelissa. Kyselyn kohderyhmän muodostivat runsaat 2000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt