Henkilö selaa Airbnb-palvelun sivustoa 2016. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Nämä kulut uhkaavat Airbnb-asunnon omistajaa

Internetin majoituspalveluverkoston kautta vuokralle tarjotun asunnon tuottoajatus poikkeaa tavallisesta.

Sijoitusasunnon tarjoaminen vuokralle internetin majoituspalveluverkostojen kautta saattaa tuntua asuntosijoittajasta houkuttelevalta.

SKV:n ja Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtajan Anu-Elina Hintsan mukaan Airbnb-toiminta voi kuitenkin lisätä kuluja, jotka pienentävät tuottoa.

– Airbnb-asunnon tuottoajatus on sikäli erilainen normaalivuokraukseen verrattuna, että asukas voi vaihtua hyvinkin tiheään ja kulut kasvavat siivous- ja pyykkikulujen myötä. Myös työmäärä on omistajalle normaalivuokraukseen verrattuna huomattavasti suurempi, Hintsa muistuttaa tiedotteessa.

Myös välitystoiminta tuo lisää kuluja vuokraajalle. Lisäksi voi aiheutua yllättäviä kuluja, kuten esimerkiksi veden kulutuksen huomattava kasvu. Myös asunnon kunnostustarve saattaa olla suurempi tavalliseen sijoitusasuntoon verrattuna.

Lisäksi esteen toiminnalle voi asettaa taloyhtiö, joka yhtiöjärjestyksessä voi kieltää majoituspalvelutoiminnan harjoittamisen.

– Jos sijoitusasunnon haluaa hankkia nimenomaan Airbnb-toimintaa ajatellen, sijaintiin pitää kiinnittää erityistä huomioita. Lisäksi on hyvä huomioida, että paikkakunnilla, joilla on paljon lyhytaikaista vuokrausta, kilpailutilanne hiljaisina aikoina pudottaa hinnat hyvinkin alhaisiksi, Hintsa huomauttaa.

Majoituspalveluiden tarjoajan pitää myös tarkistaa vakuutusturvansa. Turvaan vaikuttaa merkittävästi se, asuuko Airbnb-vuokranantaja itse väliaikaisesti asunnossa vai ei.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt