Yli neljäsosa (28 %) naisten yrityksistä on yltänyt yli kymmenen prosentin kasvuun liikevaihdossaan. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Naisyrittäjät ottavat riskiä luultua enemmän

Naisten luotsaamien kasvuyritysten määrä on miehiä suurempi, ilmenee kyselystä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tutkimuksessa selvitettiin sukupuolten välisiä eroja yrittäjien toimialojen, sijainnin, kasvutavoitteiden ja kansainvälistymisen valossa. Kysely koski työnantajina toimivia yrittäjiä.

Kyselyn mukaan neljäsosa (24 %) työllistävistä yrittäjistä on naisia. Osuus on pysynyt ennallaan kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna.

Yli neljäsosa (28 %) naisten yrityksistä on yltänyt yli kymmenen prosentin kasvuun liikevaihdossaan, kun miesyrittäjien vastaava osuus yltää reiluun viidennekseen (22 %).

Ulkomaankauppaa tekevistä naisyrittäjistä yli puolet (57 %) on kansainvälistymisen alkuvaiheessa.

Yli 90 prosenttia naisyrittäjistä toimii palvelujen ja kaupan alalla ja 82 prosenttia naisyrittäjistä työllistää alle 10 henkilöä.

Bisnesenkeleinä toimii vain kolme prosenttia naisyrittäjistä, kun miesten osuus on 13 prosenttia.

Yrityskyselyn tulokset muuttavat käsitystä naisten riskiprofiilista, arvioi EK:n yrittäjyysasiantuntija Tuuli Mäkelä.

– Esimerkiksi Slush-tapahtuman äärellä on keskusteltu siitä, että kasvuyrityskenttään tarvitaan lisää monimuotoisuutta. Todellisuudessa sukupuolten väliset erot saattavat toteutua päinvastoin naisten eduksi. Kasvunnälkä ilmeni yrityskyselyymme vastanneiden naisten kohdalla sekä toteutuneissa tuloksissa että tulevissa tavoitteissa, hän sanoo.

Mäkelä tulkitsee, että kasvuyrittäjyyden yleisyyttä selittää elinkaaren vaihe.

– Naisten perustamat yritykset ovat pääosin pieniä alle kymmenen henkeä työllistäviä yrityksiä, jotka ovat kansainvälistymisen alkuvaiheessa.

EK:n yrityskyselyyn vastasi touko-kesäkuussa yhteensä 562 työnantajayrittäjää ja johtajaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt