Helsingin yliopiston tiloja Meilahdessa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Näin korkeakoulut saisivat 600 miljoonaa

2000 euron lukuvuosimaksu toisi merkittäviä lisätuloja korkeakoulujärjestelmään.

Keskuskauppakamari ehdottaa ”Kilpailukyvyn avaimet 2020-luvulla”-julkaisussaan lukukausimaksuja kotimaiseen korkeakoulutukseen.

– Opiskelija korkeakoulujen asiakkaana on nostettava entistä enemmän toiminnan keskiöön. Samalla on vahvistettava korkeakoulutuksesta hyötyvän, eli opiskelijan, omaa panosta koulutuksen rahoituksessa. Järjestelmää on muutettava siten, että myös opiskelijat osallistuvat korkeakoulujärjestelmän rahoittamiseen. Samalla koulutukseen liittyvät kustannukset on saatava läpinäkyviksi, julkaisussa todetaan.

Muutos tarkoittaisi lukukausimaksujen käyttöönottoa kaikille tutkintokoulutuksessa oleville opiskelijoille. Keskuskauppakamarin mukaan maksujen taso voisi olla erisuuruinen EU- ja ETA-maiden kansalaisille sekä näiden maiden ulkopuolelta tuleville.

Esimerkiksi 2000 euron lukuvuosimaksu toisi nykyisillä opiskelijamäärillä noin 600 miljoonan euron vuosittaiset lisätulot korkeakoulujärjestelmään.

– Velvoite apurahajärjestelmän ylläpitämiseksi voidaan edelleen säilyttää lainsäädännössä. Apurahoihin on syytä sitoa erilaisia opintojen edistymiseen liittyviä elementtejä, julkaisussa todetaan.

Uudistuksen ei nähdä uhkaavan mahdollisuuksien tasa-arvoa tai sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Lukukausimaksut voitaisiin säätää maksettavaksi vasta valmistumisen, työllistymisen ja riittävän tulotason saavuttamisen jälkeen.

Maksut olisivat käytännössä kuin lainaa, joka erääntyy maksettavaksi yksilön saatua hyödyn korkeakoulutuksesta. Takaisinmaksuun voisi saada lykkäystä ja joustoja yksilöllisten tarpeiden mukaan.

– Kun opiskelija itse osallistuu koulutuksen kustannuksiin, on nopeaan valmistumiseen selkeä rahallinen kannuste. Samalla lukukausimaksut aiheuttavat sen, että muu kuin tutkintoon johtava koulutus nousee houkuttelevammaksi jatkuvan oppimisen muodoksi, julkaisussa todetaan.

Keskuskauppakamarin mukaan muutos selkeyttäisi nykytilannetta ja avaisi koulutusviennille suuremmat markkinat. Koulutusta ostava asiakas voisi olla yksilö, julkinen toimija tai yritys.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt