Matti Vanhanen. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Matti Vanhanen: Kaikki puolueet ovat kilpailuttaneet yksityisiä

Keskustan kansanedustajan mukaan asiakasta on kuunneltava enemmän hoiva-alalla.

Keskustan kansanedustaja Matti Vanhasen mukaan sote-uudistus tuo paremman järjestelmän vanhustenhuoltoon.

– Nykyinen, vanha lainsäädäntö ja kuntien kiihtyvä halu yksityistää palveluja on pysäytettävä ja siirrettävä palvelut maakunnan vastuulle, Vanhanen kirjoittaa blogissaan.

– Kaikki puolueet näyttävät kunnissa ja kaupungeissa olleen tekemässä säästöpäätöksiä kilpailuttamalla yksityisiä yrityksiä hinnalla. Nyt on aika muuttaa järjestelmää asiakkaan ääntä paremmin kuuntelevaksi.

Vanhasen mukaan kunnat ovat vuosien mittaan ulkoistaneet noin 65 prosenttia vanhusten asumispalveluista ja ovat nyt kiinni näissä nykyisen kilpailuttamiskäytännön luomissa yhteistyösuhteissa.

Hän korostaa, että sote toisi merkittävän parannuksen tilanteeseen

Nykyisessä järjestelmässä kunta kilpailuttaa yrityksiä ja valitsee niistä yhden, jonka tarjous on usein rahallisesti halvin veronmaksajille. Kunta sitten maksaa yksityiselle korvauksen ja valvoo yhdessä valtiollisten viranomaisten kanssa toimintaa.

– Kunta ohjaa vanhukset tähän palveluun – siinä ei paljoa asiakkaalla tai heidän omaisillaan ole sanansijaa. Kunta on päättänyt vanhuksen puolesta, mikä yritys toiminnan hoitaa, Vanhanen toteaa.

Sote muuttaa järjestelmän

Vanhasen mukaan soten myötä järjestelmä vaihtuu. Maakunta leveämpine hartioineen ottaa vastuun palveluista. Se hyväksyy alueelleen ne yritykset ja kolmannen sektorin järjestöt, jotka täyttävät hoivalle asetetut kriteerit.

– Samalla maakunnan on itse myös ylläpidettävä omia palveluitaan – palvelutarjontaa ei saa jättää yksin yksityisten ja järjestöjen varaan.

Hyväksymisen jälkeen yrityksillä ja järjestöillä on oikeus tuottaa palveluita, joista vanhukset/omaiset valitsevat. He ovat asiakkaita ja voivat myös siirtyä pois jos laatu ei tyydytä.

– Esimerkiksi nyt julkisuudessa paljon ollut yritys kokisi soten toteutuessa suurta hävikkiä asiakaskunnassaan. Pelko tästä panee palvelujen tuottajat kuuntelemaan asiakkaiden palautetta tarkasti. Lisäksi toimintaa valvottaisiin.

– Maakunnan oma palvelutuotanto, yksityiset ja järjestöt saisivat kaikki rahansa maakunnalta samojen perusteiden mukaan. Eli siirryttäisiin hintakilpailusta ohjattuun vapaaseen valintaan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt