Ruuhkaa Vihdintiellä. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Näin kaupungeissa liikkumisen solmukohtia halutaan avata

Aalto-yliopiston kiihdytysohjelman startupit pyrkivät tekemään kaupunkiliikkumisesta helpompaa.

Yrityskiihdyttämö Aalto Startup Centerin ohjauksessa aloittaa tässä kuussa viisi kansainvälistä startup-yritystä, joiden tavoitteena on tehdä kaupunkiliikkumisesta helpompaa, tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää.

Marraskuussa päättyneessä haussa EIT Urban Mobility Accelerator -ohjelman pohjoisen innovaatiohubiin haki mukaan noin 60 startupia, joista kiihdytysohjelmaan valittiin tanskalainen Skipit, saksalainen Peregrine Technologies sekä Ruotsista Teleport Mobility, Gordian Logistics Optimisation Systems ja InnoBrain AB:n rekisteröimä CogniUse.

Kiihdytysohjelman Pohjoisen-hubin toimintaa johtaa Aalto Startup Centerin ohella tukholmalainen KTH Royal Institute of Technology -yliopisto, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin ja Tukholman kaupunkien kanssa.

EIT Urban Mobility Accelerator on Euroopan unionin tukema ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) alainen ohjelma alkuvaiheen startup-yrityksille, joiden liiketoimintaidea perustuu pyrkimykselle tehostaa liikennejärjestelmiä ja siten helpottaa liikkumista kaupungeissa.

Kiihdytysohjelmaan valittujen startupien innovaatioiden avulla pyritään esimerkiksi vähentämään kaupunkien ruuhkaisuutta ja sujuvoittamaan työmatkustusta – lisäksi siten, että ratkaisujen tulee olla mahdollisimman ilmastoystävällisiä.

– Kiihdytysohjelman tavoitteena on yhdistää ihmisiä ja yhteisöjä sekä niin tekemällä luoda innovaatioista uusia liiketoimintamahdollisuuksia ripeästi kehittyvään markkinaan. Vauhdilla jatkuva kaupungistuminen on luonut suuria haasteita liikkumiselle, ja ihmiset tarvitsevat älykkäämpiä ja tehokkaampia liikenneratkaisuja urbaaneihin ympäristöihin, sanoo projektipäällikkö Bengt Forsström tiedotteessa.

– Helsingin kaupunki, aivan kuin Tukholmakin, on ohjelmalle elintärkeä kumppani – ne osallistuvat konseptien arvioimiseen ja voivat auttaa startup-yrityksiä siinä, että nämä pääsisivät testaamaan palveluitaan todellisissa palveluympäristöissä. Ohjelman yksi suurimmista vahvuuksista onkin siinä, että tiivis yhteistyö kaupunkien kanssa mahdollistaa testauksen niin sanotuissa Living Lab -kokeiluympäristöissä.

”Suuret odotukset”

Euroopan-laajuinen kiihdytysohjelma on jaettu maantieteellisesti viiteen eri alueeseen, joista Suomi kuuluu pohjoisen innovaatiohubiin yhdessä Pohjois-Saksaa ja Puolaa ylempänä olevien alueiden kanssa. Kukin hubi valitsee kaksi kertaa vuodessa viisi startup-yritystiimiä puoli vuotta kestävään alueelliseen ohjelmaansa.

Näistä jokainen saa asiantuntevan mentoroinnin sekä sijoittaja- ja asiakaskontaktien lisäksi muun muassa 15 000 euroa rahoitusta, toimitilat puoleksi vuodeksi, mahdollisen pääsyn testaamaan palveluitaan aitoihin kaupunkiympäristöihin ja mahdollisuuden tavata EIT-ekosysteemin muita toimijoita.

– Viisi startup-yritystä valikoituivat ohjelmaan mukaan selkeän, skaalautuvan ja innovatiivisen liiketoimintaideansa ansiosta, jolla aidosti taklataan olemassa olevaa, kaupunkilaisten elämää ja liikkumista vaikeuttavaa ongelmaa. Meillä on suuret odotukset sille, että kiihdytysohjelmassa tehtävän kehitystyön tuloksena ihmisten liikkumista tukevat palvelut paranevat ja kaupunkiympäristöjen logistiikka tehostuu entisestään. Innovaatioiden kehityksessä erityishuomio on turvallisuudessa ja ympäristöystävällisyydessä, Forsström sanoo.

 

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt