Hanasaaren voimalaitoksen piippu Helsingissä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Lämpenevä ilmasto nostaa raaka-aineiden hintoja

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa vaihtelevat tuoreen selvityksen mukaan suuresti alojen välillä.

Elinkeinoelämän keskusliitto on teettänyt konsulttiyhtiö Deloittella selvityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista yritysten liiketoimintaan vuoteen 2050 mennessä.

Vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään riippuvat selvityksen mukaan tarkasteltavasta arvoketjusta. Ulkomaisista raaka-aineista riippuvaiset teollisuudenalat ovat haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen fyysisille riskeille.

Lämpenevä ilmasto ei merkittävästi paranna Suomen viljelyolosuhteita, mutta metsät kasvavat ja kykenevät sitomaan enemmän hiiltä. Hiilivaraston kasvu edellyttää kuitenkin, että metsätuhoilta vältytään. Lisäksi metsien käytön kehitys vaikuttaa voimakkaasti toteutuvaan hiilen sidontaan.

Selvityksessä ennakoidaan, että energiateknologiat ovat vuoteen 2050 mennessä Suomessa suurelta osin puhtaita ja yhteiskunta on todennäköisesti sähköistynyt merkittävästi. Sähköntuotannon tarve on kuitenkin kasvanut merkittävästi teollisten toimialojen päästöjen vähentämiseksi.

Palvelualoilla ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät pääosin epäsuorasti yleisen talouskehityksen ja muiden toimialojen muuttuvan kysynnän kautta. Merkittävässä asemassa palvelujen kannalta on myös väestönkehitys. Väestöliikkeet todennäköisesti vahvistuvat merkittävästi, mikä voi tarkoittaa merkittävää maahanmuuton lisääntymistä Suomeen.

Lisäksi selvityksessä arvioidaan, että Suomen houkuttelevuus sijoitusympäristönä voi kasvaa tulevaisuudessa maamme luonnonympäristön suhteellisen vakauden takia.

Ilmastonmuutos vaikuttaa arvoketjuihin

Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen vaikuttaa siihen, mistä yritykset tekevät alihankintoja, millaisia logistiikkareittejä käytetään, kuinka paljon kuljetus maksaa ja onko tuttuja raaka-aineita, välituotteita tai palveluita ylipäätään enää saatavilla.

Raaka-aineiden hinta voi selvityksen mukaan nousta saatavuuden vaikeutumisen, ylikulutuksen tai käytön rajoitusten vuoksi. Tämä lisää tarvetta kiertotalouden ratkaisuille.

Yritysten kannattaa varautua myös ilmastoriskeihin rahoituksessa ja sijoittamisessa. Investointeja suunnataan vähäriskisiin kohteisiin ja maihin.

Ilmastonmuutoksen etenemisen vaikutukset vaativat lisäksi uutta kompetenssia yrityksien ja toimialojen sisälle. Kun raaka-aineet ovat niukempia ja toimialojen rakenteet muuttuvat, tarvitaan panostuksia osaamiseen ja tuotekehitykseen

Teollisuus kärsii palveluja enemmän

Ilmastomuutoksen vaikutukset Suomessa vaihtelevat suuresti alojen välillä. Teollisuus kärsii ilmastonmuutoksen suorista vaikutuksia palvelualoja enemmän. Palvelualoille vaikutukset tulevat epäsuorasti yleisen taloustilanteen kautta.

Energia-alan näkökulmasta puhtaan energiajärjestelmän investoinnit on tehty jo vuoteen 2050 mennessä. Tarvittavien investointien määrä sähköntarpeen kasvuun vastaamiseksi riippuu muiden alojen sekä kuluttajien sähkön kysynnästä ja sen ajallisesta vaihtelusta.

Maahanmuutto todennäköisesti lisääntyy ja vaikuttaa yritysten työllistämismahdollisuuksien lisäksi kotimaiseen kysyntään. Jos maahanmuuttajien määrä
Suomeen nousee merkittävästi, on sillä suuri vaikutus koko yhteiskuntamme rakenteisiin. Eri toimialojen näkemyksissä korostuu selvityksen mukaan kouluttamiseen ja yhteiskuntaan integroimiseen panostamisen tärkeys.

Suomi on vientivetoinen talous, ja protektionismin lisääntyminen vähentäisi todennäköisesti kansainvälistä kysyntää. Toisaalta selvityksessä muistutetaan, että kunnianhimoisen ilmastopolitiikan maailmassa kestäville, puhtaille ratkaisuille on valtavat markkinat.

Selviytyäkseen globaalissa kilpailussa voittajana suomalaisten yritysten kannattaakin lisätä panostuksiaan päästöjä vähentävään teknologiaan.

Lue myös:

Helteet vääntävät junakiskoja vuonna 2050

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt