SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja vero-ohjelmasta vastannut Timo Harakka (vasemmalla). LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Lähdevero, osinkoverojen kiristys… näitä SAK ja SDP ajavat

SAK ja SDP haluavat lakkauttaa yrittäjävähennyksen ja leikata yritysperintöjen verohuojennusta.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta oli tiistaina kuultavana asiantuntijana hallitusneuvotteluiden veropolitiikkaryhmässä. Talouselämä-lehti kertoi SAK:n kovista verotavoitteista jutussaan, joka on herättänyt paljon huomiota.

– Viimeinen sammuttakoon valot: yrittäjävähennyksen poisto, osinko- ja perintöveron kiristys, varallisuusvero ja pysyvä solidaarisuusvero, totesi kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) SAK:n tavoitteista.

Hallitustunnusteluiden vetäjä Antti Rinne (sd.) sanoi tiistaiaamuna Säätytalolla, ettei hän ”ole tutustunut SAK:n kokonaisuuteen vielä ollenkaan”. Monet SAK:n verotavoitteista vaalikaudelle löytyvät kuitenkin myös SDP:n vaalitavoitteista ja vero-ohjelmasta.

SAK:n tavoitteena on, että listaamattoman yhtiön huojennetun osingon laskennassa käytettävää tuottoastetta alennetaan. Tämä lisäisi SAK:n mukaan verotuottoja 288 miljoonalla eurolla. Myös SDP:n vaaliohjelmasta löytyy sama tavoite alentaa huojennetun osinkoveron tuottoaste kahdeksasta neljään prosenttiin.

SDP:n mielestä ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamista osingoista on perittävä kohtuullista lähdeveroa. Lähdevero koskisi sijoitusrahastoja, vakuutusyhtiöitä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, kuten ammattiyhdistyksiä ja säätiöitä. SDP on puhunut vero-ohjelmassaan viiden prosentin lähdeverosta, joka tuottaisi arviolta 400 miljoonaa euroa valtiolle.

SAK:n mukaan viiden prosentin lähdevero nykyisin osinkoverosta vapautetuille yhteisöille on perusteltu, jos sitä kautta saadaan merkittävä verokertymä ulkomailta ilman haitallisia vaikutuksia eläkkeiden rahoitukseen tai investointeihin.

SDP:n mielestä myös vakuutuskuorten ja muiden vastaavien sijoitustuotteiden verokohtelu tulee saattaa vastaavaksi kuin suorien sijoitusten, jolloin niihin kertyvistä tuloista maksetaan veroa jo ennen tulon nostamista kuoresta.

Yritysten sukupolvenvaihdoshuojennusta leikattava

SAK esittää viime vaalikaudella luotujen yrittäjävähennyksen ja metsälahjavähennyksen lakkauttamista. Yrittäjävähennyksestä luopuminen lisäisi verotuottoja 130 miljoonalla eurolla ja metsälahjavähennyksestä luopuminen 13 miljoonalla eurolla. Myös SDP:n tavoitteena on yrittäjä- ja metsälahjavähennysten poisto.

Yrittäjävähennyksen sijaan SDP keventäisi pieni- ja keskituloisten yrittäjien sekä heidän työntekijöidensä ansiotuloverotusta. Lisäksi kaikkein pienimpien yrittäjien arvonlisäverotuksen alarajaa nostettaisiin 30 000 euroon. Arvonlisäverotuksen veropohjaa laajennettaisiin perimällä pankeilta ja muilta arvonlisäverosta sekä vakuutusmaksuverosta vapautetuilta rahoituslaitoksilta arvonlisäveroa rahoitustoimintaveron muodossa.

SAK esittää harmaan talouden torjuntaan tyyppihyväksyttyjen online-kassakoneiden käyttöönottoa, joka lisäisi verotuottoja 130 miljoonalla eurolla. Sama tavoite on myös SDP:llä.

SAK:n tavoitteena on perintö- ja lahjaverotuksen pohjan tiivistäminen leikkaamalla yritysten sukupolvenvaihdoshuojennusta, mikä toisi 141 miljoonan euron tuoton. Myös SDP:n mielestä perintö- ja lahjaverotuksen veropohjaa tulee tiivistää muun muassa yritysperintöjen verohuojennuksen osalta.

Lisäksi SAK:n mielestä perintö- ja lahjaveron kevennys on peruttava ja verotuksessa on palattava vuoden 2016 tasolle, mikä toisi 58 miljoonaa euroa lisää verotuottoja.

Hyvätuloisten solidaarisuusverolle jatkoa

SAK:n tavoitteena on uusi, laajapohjainen varallisuusvero, joka toisi 100 miljoonaa euroa verotuottoina. SAK:n mukaan varallisuusveron piirissä tulisi olla pankkitalletusten, osakkeiden, rahastosijoitusten, metsien, peltojen ja muiden sijoitusten.

SAK:n mielestä solidaarisuusverosta pitäisi tehdä pysyvä. Eduskuntavaalien alla SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi Veronmaksajien vaalitentissä, että SDP:n mielestä solidaarisuusveroa voidaan jatkaa. Tällä hetkellä ylimääräistä solidaarisuusveroa peritään yli 76 100 euroa vuodessa tienaavilta.

Lisäksi SDP:n mielestä tupakkaveron kiristämistä on jatkettava ja alkoholiverotusta on tarkistettava ylöspäin säännöllisesti. Lisäksi limuviinoihin on puolueen mielestä kohdistettava erillinen haittavero.

SDP haluaa ottaa käyttöön kaivannaisten arvoon perustuvan maltillisen kaivosrojaltiveron.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt