Lääkäriliiton mukaan valtaosa henkilöstöstä on edelleen rokottamatta. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Lääkärit huolissaan henkilöstön rokotuksista

Liitto pelkää terveydenhuollon kantokyvyn romahtavan.

Lääkäriliitto vaatii kannanotossaan, että terveydenhuollon henkilöstön koronarokotuksia jatketaan.

Lääkäriliitto on huolissaan siitä, että rokotteiden odotettua hitaamman saatavuuden vuoksi myös terveydenhuollon henkilöstön rokottaminen on hidastunut siten, että suurin osa henkilöstöstä on edelleen rokottamatta.

Liiton mukaan rokotuksin tulee turvata terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky ja kriisivalmius sekä hillitä hoitovelan kasvua.

– Terveydenhuollon ja palvelujärjestelmän kantokyky voi romahtaa covid19-taudin vuoksi kahdesta syystä. Toisaalta kriittisesti sairaita koronapotilaita voi tulla hoitoon niin paljon, ettei hoitokapasiteetti riitä ja toisaalta hoitavaa henkilökuntaa voi sairastua niin paljon, ettei normaaliakaan kapasiteettia voida ylläpitää, Lääkäriliitto katsoo kannanotossaan.

Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että terveydenhuollon henkilöstön rokotukset jatkuvat. Liiton mielestä kantokykyä arvioitaessa tulee huomioida myös henkilöstön siirtyminen tehtävästä toiseen ja työtehtäviin liittyvä kaksisuuntainen tartuntariski potilaan kanssa lähikontaktissa oltaessa. Kannanotossa korostetaan, että potilaan pitää voida luottaa siihen, että lääkärissä käynti on turvallista myös pandemian aikana.

Lisäksi Lääkäriliitto painottaa, että työntekijöille tulee tarjota mahdollisimman tehokkaat ja riittävät suojavarusteet kulloiseenkin työtehtävään liittyvän tartuntariskin perusteella.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt