Lääkärihelikopteri tavoittaa eniten apua tarvitsevat yhä paremmin

Lääkärihelikopteritoiminta kohdistuu yhä paremmin palvelua eniten tarvitseviin potilaisiin.

Vertailtaessa kesäkuukausien tilastoja kahden vuoden ajalta hälytysten määrä väheni, mutta kriittisesti apua tarvitsevia potilaita kohdattiin aiempaa enemmän. Kesäaikaan lääkärihelikoptereiden tehtävät lisääntyvät huomattavasti.

Valtakunnallinen lääkärihelikopteripalveluiden hallinnointiyksikkö FinnHEMS yhdessä hätäkeskusten kanssa on pystynyt parantamaan lääkärihelikopteritoiminnan kohdistamista palvelusta eniten hyötyviin potilaisiin. Tänä kesänä lääkärihelikoptereiden hälytykset vähenivät kymmenellä prosentilla verrattuna vuoden 2014 kesään.

Kaikkein kriittisimmin apua tarvitsevien potilaiden kohtaaminen kuitenkin lisääntyi 13 prosenttia, ilmenee FinnHEMSin tehtävätietokannasta.

– Tehtävätilastot osoittavat, että olemme matkalla oikeaan suuntaan. Hälytysmäärät vähenivät, mutta potilaita kohdattiin lähes saman verran. Toiminta kohdistuu kaikkein kriittisimpiin potilaisiin aiempaa paremmin, kertoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri.

Lääkärihelikopterin hälyttämisestä vastaa aina hätäkeskus hätäpuhelusta tehdyn riskinarvion perusteella. FinnHEMS ja yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat yhteistyössä hätäkeskusten kanssa täsmentäneet lääkärihelikopterin hälytysohjeita, jotta hälytysten perumiset vähenisivät.

Perumisia tapahtuukin aiempaa vähemmän, mutta niitä on edelleen liikaa. Esimerkiksi Pirkanmaalla noin 55 prosenttia hälytyksistä perutaan ennen kuin lääkäri ehtii tapahtumapaikalle. Örrin mukaan työ hälytysohjeiden täsmentämiseksi jatkuu.

Kesä näkyy selvästi lääkärihelikoptereiden tehtävämäärissä. Valtakunnallisesti ajanjaksolla 1.6.-15.8. hälytykset lisääntyivät noin kymmenellä prosentilla verrattuna vastaavaan ajanjaksoon keväällä. Merkittävin ero on Turun seudulla, missä kesäkuukausien hälytysten määrä on noin 23 prosenttia korkeampi ja kohdattujen potilaiden määrä yli 26 prosenttia suurempi kuin keväällä.

Lääkärihelikoptereiden toiminta-alueet ovat laajentuneet uusien EC145-kopterimallien ansiosta Oulun, Kuopion ja Rovaniemen alueilla. Kesällä 2014 yksiköt kohtasivat potilaita 177 kunnassa ja tänä kesänä 193 kunnassa.

Lääkärihelikopterin tärkein tehtävä on viedä ensihoitolääkäri ja tehohoitotasoinen ensihoito nopeasti apua tarvitsevan potilaan luo. Näin hoito pystytään aloittamaan välittömästi tapahtumapaikalla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt