Kuntaliitto: Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuujako pitää selvittää

Kuntaliitto painottaa itsehallintoalueiden todellista päätösvaltaa vaaleilla valittujen päättäjien kautta.

Hallituksen linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 15 itsehallintoalueella jättävät Kuntaliiton mielestä vielä lukuisasti yksityiskohtia auki. Kuntaliitto painottaa itsehallintoalueiden todellista päätösvaltaa vaaleilla valittujen päättäjien kautta. Palvelujen rajankäyntiin kuntien kanssa tulee luoda selkeä sopimusmenettely.

Kuntaliiton mukaan yhdenvertaisten palvelujen järjestäminen edellyttää, että itsehallintoalueiden oma palvelutuotanto on kaikille saatavilla, ja sitä tukevat yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut.

Itsehallintoalueiden hankintojakin on syytä Kuntaliiton mukaan tehdä yhteisesti. Julkisen hallinnon hankintoja toteuttava Kuntahankinnat Oy tulee pitää itsehallintoalueiden yhteistyön perustana.

Kuntaliitto odottaa, että tulevaisuuden kunnan rooli ja tehtävät selvitetään itsehallintoalueiden vastuiden rinnalla. Tulevaisuuden kunnan parlamentaarinen valmistelu on tärkeää käynnistää mahdollisimman pian.

Rajapintoja itsehallintoalueiden vastuisiin on Kuntaliiton mielestä selvitettävä muun muassa seuraavissa kunnan palveluissa: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kulttuuri ja liikunta, oppilas- ja opiskelijahuolto, varhaiskasvatus ja koulutus, työllisyys, maahanmuuttoasiat, kaavoitus, liikenne ja tukipalvelut.

Järjestämisvastuun ohella itsehallintoalueilla tulee Kuntaliiton mielestä olla myös valta päättää, miten palveluita tuotetaan. Itsehallintoalueiden tehtävät on säädettävä lailla kuten nykyisin kuntien tehtävät. Samoin pitää soveltaa rahoitusperiaatetta: valtio turvaa niiden palvelujen rahoituksen, jotka se lailla säätää hoidettavaksi.

Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että kuntien ja kuntayhtymien kuulemisella on aito vaikutus lopulta tehtäviin päätöksiin itsehallintoalueista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt