Nippu seteleitä miehen kädessä. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Kulttuurialoilla johtajien ansiot ovat hulppeat

Museoapulaiset jäävät alle kahden tonnin, kun taas tiedotusjohtajat ansaitsevat yli kuusi tonnia kuussa.

Kulttuurialojen työllisyys kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna noin seitsemän prosenttia noin 117 000 henkeen.

Yksityisellä sektorilla kulttuurialan ammattiryhmien keskimääräinen säännöllinen kuukausiansio oli toissa vuonna 3 596 euroa, miehillä 4 004 ja naisilla 3 297 euroa. Alan ammateissa toimi yksityisellä sektorilla 29 000 henkeä.

Yli 6 000 euron ansioille ylsivät mainos- ja tiedotusjohtajat. Miehet ansaitsivat keskimäärin 6 413 ja naiset 6 237 euroa. Heikoimmat ansiot, 2 431 euroa, olivat gallerioiden, museoiden ja kirjastojen teknisillä työntekijöillä.

Kuntasektorilla työskenteli viime vuonna noin 6 000 toimi kulttuurialan ammateissa. Heidän säännöllinen kuukausiansionsa oli oli keskimäärin 2 942 euroa. Eniten ansaitsivat teatterinjohtajat, keskimäärin 5 351 euroa. Myös kaupunginarkkitehdit pääsivät yli 5 000 euron ansioihin. Alle kahden tuhannen euron ansioille jäivät museoapulaiset, jotka ansaitsivat keskimäärin 1 870 euroa.

Kulttuuriammateissa toimi viime vuonna yhteensä noin 135 000 henkilöä, joista palkansaajia oli 73 prosenttia ja yrittäjiä 27 prosenttia. Yrittäjien osuus on suuri, sillä muissa ammateissa palkansaajia oli 87 prosenttia ja yrittäjiä vain 13 prosenttia.

Pysyvä työsuhde oli kulttuuriammateissa vain 60 prosentilla, kun muissa ammateissa osuus oli 73 prosenttia.

Osa-aikatyö oli kulttuuriammateissa huomattavasti yleisempää kun muissa ammateissa. Osa-aikatyö oli 23 prosenttia kulttuuriammateissa toimivista, kun muissa ammateissa osa-aikatyötä teki vain 16 prosenttia.

Kulttuuriammateissa toimivien työ on usein projektiluonteista pätkätyötä, ja useat samanaikaiset työpaikat ovat tavanomaisia. Kulttuuriammateissa toimivilla oli useampi kuin yksi työpaikka oli noin 11 prosentilla, kun taas muissa ammateissa osuus oli vain 6 prosenttia.

Miehiä ja naisia oli kulttuuriammateissa kokonaistasolla lähes yhtä paljon. Miesvaltaisia ammatteja ovat muun muassa myynti- ja markkinointijohtajat, lähetys- ja audiovisuaaliteknikot sekä soittimien tekijät ja virittäjät. Naisvaltaisia ammatteja ovat muun muassa arkisto- ja kirjastotyöntekijät, sisustussuunnittelijat, tanssitaiteilijat sekä taito- ja taideaineiden opettajat.

Kulttuuriammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja. Korkea-asteen koulutus oli kulttuuriammateissa toimivista 64 prosentilla, kun osuus muissa ammateissa oli vain 43 prosenttia. Keskiasteen koulutus oli 28 prosentilla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt