Komissio väläyttää puolustusunionia Euroopalle

Euroopan komission keskiviikkona julkaisemassa valkoisessa kirjassa esitellään viisi skenaariota, joiden pohjalta unionia voi lähteä kehittämään.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitteli Valkoisen kirjan keskiviikkona Euroopan parlamentille

Valkoinen kirja toimii pohjana Euroopan unionin uudistamiselle Ison-Britannian EU-eron eli Brexitin jälkeen. Sen sijaan, että komissio olisi laatinut omaa suositustaan jäsenmaille EU:n kehittämiselle, se on laatinut viisi skenaariota vuoteen 2025 mennessä, joita jäsenmaat voivat käyttää pohjana sopiessaan strategiastaan, miten edetä tulevaisuudessa EU:n kehittämisen suhteen. Skenaarioihin sisältyy eteneminen nykypohjalta ja vauhdikkaampi eteneminen liittovaltion suuntaan.

Kahteen komission laatimista skenaarioista sisältyy ajatus puolustusunionin perustamisesta. Valkoisen kirjan viidennessä skenaariossa Euroopan unioni tekee paljon enemmän asioita yhdessä.

Skenaarion kuvauksen mukaan ”Eurooppa puhuu ja toimii yhtenä rintamana kansainvälisillä foorumeilla, joista useimmilla sillä on yksi edustajan paikka. Euroopan parlamentilla on lopullinen päätösvalta kansainvälisistä kauppasopimuksista neuvoteltaessa. Puolustus ja turvallisuus ovat ensisijaisia toiminta-aloja. Natoa täydentämään on luotu Euroopan puolustusunioni. Yhteistyö turvallisuusasioissa on arkipäivää.”

Neljäs skenaario, jonka mukaan EU tekee vähemmän mutta tehokkaammin, sisältää myös ajatuksen puolustusunionista ja yhtenäisestä toiminnasta ulkopolitiikassa. Neljännessä skenaariossa keskitytään erityisesti yhtenäisten turvallisuusrakenteiden vahvistamiseen.

Skenaarion kuvauksen mukaan ”jäsenvaltioiden poliisi- ja oikeusviranomaiset tekevät järjestelmällisesti yhteistyötä terrorismiin liittyvissä asioissa, ja niitä auttaa tässä yhteinen Euroopan terrorismintorjuntavirasto. Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ottaa hoitaakseen ulkorajojen valvonnan kokonaan. Kaikki turvapaikkahakemukset käsitellään Euroopan turvapaikkavirastossa. EU:ssa luodaan yhteiset puolustusvalmiudet”.

Neljännen ja viidennen skenaarion ero on siinä, että neljännessä skenaariossa EU lopettaa toimintansa tai vähentää sitä esimerkiksi aluekehityksessä, kansanterveydessä ja sellaisissa työllisyys- ja sosiaalipolitiikan osa-alueissa, jotka eivät suoraan liity sisämarkkinoiden toimintaan.

Euroalueen fiskaaliunionin kehittäminen valtiovarainministeriöineen ja tulonsiirtoineen sisältyy vain viidenteen skenaarioon.

EU:n kehittämisprosessi etenee Valkoisen kirjan julkaisemisen jälkeen siten, että jäsenmaiden valtionpäämiehet keskustelevat Eurooppa-neuvoston kokouksessa eli huippukokouksessa 9.–10. maaliskuuta Euroopan tulevaisuusskenaarioista.

Maaliskuun lopussa järjestetään Rooman julistuksen 60-juhlavuotiskokous, johon jälleen kokoontuvat valtionpäämiehet. Kokouksessa on tarkoitus päättää suuntaviivoista EU:n kehittämiselle.

Komissio jatkaa EU:n kehittämisen suuntaviivojen laatimista julkaisemalla vuoden aikana muun muassa talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta ja EU:n puolustuksen tulevaisuudesta.

Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin on määrä esittää yhteenveto EU:n kehittämisideoita unionin tilaa koskevassa puheessaan syyskuussa. Eurooppa-neuvosto voisi Valkoisen kirjan mukaan esittää ensimmäiset päätelmänsä joulukuun huippukokouksessa.

Valkoisen kirjan skenaariot

Ensimmäinen skenaario: Jatketaan entiseen tapaan

* Sisämarkkinoita tehostetaan energia- ja digitaalialalla

* Ulkorajojen valvontaa koskevaa yhteistyötä tiivistetään asteittain

* Yhteistä turvapaikkajärjestelmää kehitetään

* Puolustusyhteistyö tiivistyy

Toinen skenaario: Sisämarkkinat etusijalle

* Sisämarkkinoita vahvistetaan tavaroiden ja pääoman osalta

* Euroalueen yhteistyö on vähäistä

* Yhteisestä muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikasta luovutaan

* Sisärajoilla on tarkastuksia useammin

* Ulkopolitiikassa siirrytään enemmän kahdenvälisyyteen

* Puolustusyhteistyössä ei tapahdu mitään

Kolmas skenaario: Halukkaat tekevät enemmän yhdessä

* Sisämarkkinoita lujitetaan ja EU pyrkii tekemään kauppasopimuksia

* Halukkaat maat tiivistävät yhteistyötä verotuksessa ja sosiaalisissa normeissa

* Halukkaat maat tiivistävät yhteistyötä turvallisuus- ja oikeusasioissa

* Halukkaat maat tiivistävät puolustusyhteistyötä sotilastoiminnan koordinoinnissa ja yhteishankinnoissa

Neljäs skenaario: Tehdään vähemmän mutta tehokkaammin

* Yhteisiä vaatimuksia vähennetään, mutta vahvistetaan EU:n toimivaltaan kuuluvilla aloilla

* Kauppapolitiikka kuuluu yksin EU:lle, eikä jäsenmaille

* Euroaluetta lujitetaan, mutta työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alueella toimintaa vähennetään

* Yhteistyö on järjestelmällistä rajaturvallisuudessa, turvapaikkapolitiikassa ja terrorismin torjunnassa

* EU:n ulkopolitiikka on yhtenäistä

* Perustetaan Euroopan puolustusunioni

Viides skenaario: Tehdään paljon enemmän asioita yhdessä

* Sisämarkkinoiden normeja yhdenmukaistetaan

* Kauppapolitiikka kuuluu yksin EU:lle, eikä jäsenmaille

* Talous-, rahoitus- ja fiskaaliunionia kehitetään niin, että euroalue saa valtiovarainministeriön, oman budjettinsa ja vakautusjärjestelyn, joka mahdollistaisi tulonsiirrot heikommin kehittyville alueille

* Yhteistyö on järjestelmällistä rajaturvallisuudessa, turvapaikkapolitiikassa ja terrorismin torjunnassa

* EU:n ulkopolitiikka on yhtenäistä

* Perustetaan Euroopan puolustusunioni

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt