Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Kokoomusopiskelijat eläkemaksuista: Ei kohta ole nuoria maksamassa

Kokoomusopiskelijat kysyy, toimiiko nuorten etuja ajava järjestö eläkeläisten eduksi nuorten kustannuksella?

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on päättänyt, että se on valmis siirtämään rahaa nuorilta eläkeläisille sallimalla eläkemaksujen korottamisen.

– On järkyttävää, että nuorison etua ajavat ovat valmiita tekemään edunvalvottaviensa kannalta epäedullisia päätöksiä. Säätytalolla varmaankin myhäillään. Eikö kevätkokousväki tunne eläkejärjestelmää, sanoo Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Hilla Haajanen.

Eläketurvakeskus ETK:n laskelmien mukaan järjestelmä on jo nyt suosiollinen tämän päivän eläkeläisille, sillä he saavat maksamilleen eläkemaksuille selvästi enemmän vastinetta kuin nykynuoret tulevat aikanaan saamaan.

Kun osa nykyisistä eläkeläisistä aloitteli työuraansa 1960-luvulla, he maksoivat palkastaan työeläkemaksua keskimäärin viisi prosenttia. Nykyisin yksityisen sektorin työntekijän palkasta maksetaan 24,4 prosentin työeläkemaksut ja ETK:n uuden laskelman mukaan maksuja pitäisi pitkällä aikavälillä nostaa 30 prosenttiin.

Nuorten ajama eläkemaksujen korottaminen näyttäytyy erikoisena myös Tilastokeskuksen tulonjakotilaston valossa. Sen mukaan Suomen suurin pienituloisuusaste on 18-24-vuotiailla, joiden keskuudessa pienituloisuus kattaa 32,7 prosenttia ikäluokasta.

Sen sijaan eläkettä saavista ikäluokista 65-74-vuotiaiden vastaava prosenttiosuus on 8,4 ja yli 75-vuotiailla 14,6. Pienituloisten osuus nuorten ikäluokasta on siis yli kaksinkertainen verrattuna yli 75-vuotiaisiin ja yli kolminkertainen verrattuna 65-74-vuotiaiden ikäluokkaan.

– Suomen väestö vanhenee voimakkaasti ja samaan aikaan yhteiskunnassamme syntyvyys jatkaa laskuaan. Mistä siis maksajia vappusatasille? Ratkaisu ei ole jo korkean maksutaakan kasaaminen entisestään pieneneville ikäluokille, vaan työllisyysasteen reipas nostaminen vähintään 80 prosenttiin. Se tehdään esimerkiksi lisäämällä työperäistä maahanmuuttoa, uudistamalla työttömyystukijärjestelmää ja helpottamalla paikallista sopimista, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.

Kokoomusopiskelijoiden mielestä eläkemaksuja ei voida rahoittaa vain höyläämällä niitä nuorten selkänahasta.

– Suomen talous ja vienti tulee saada kuntoon, jotta kakkua voi jakaa. Jos eläkemaksuja ja veroja vielä nostetaan, ei Suomessa kohta ole nuoria maksamassa, vaan he nostavat kytkintä ja lähtevät näivettyvästä kotimaastamme. Tämä on juuri sitä tulevien sukupolvien kustannuksella elämistä, joka hienosti osataan huomata ilmastokeskustelussa, mutta jolta talouspolitiikasta puhuttaessa valitettavasti ummistetaan silmät, toteaa Haajanen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt