Lainmuutosesityksen myötä jatkossa kenellä tahansa on oikeus tehdä poliisille ilmoitus työntekijäänsä kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Keskustaedustajat: Kukaan ei saa kärsiä uhkailusta työssään

Kansanedustajat ovat tyytyväisiä syyteoikeuden laajentamisesta.

Eduskunnan keskustalaiset lakivaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Hanna Huttunen, Antti Kurvinen ja Jouni Ovaska pitävät hyvänä, että työntekijöiden ja julkista luottamustehtävää hoitavan henkilön laittomaan uhkailuun ollaan viimeinkin puuttumassa.

Torstaina eduskunnalle annetun lainmuutosesityksen myötä jatkossa kenellä tahansa, esimerkiksi työnantajalla, on oikeus tehdä poliisille ilmoitus työntekijäänsä kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta, jos rikoksentekijä ei kuulu työpaikan henkilöstöön.

Tällaisesta rikoksesta on tulossa virallisen syytteen alainen, jolloin syyttäjä voi nostaa syytteen ilman uhrin suostumusta.

– Työtehtäviensä vuoksi laittoman uhkauksen uhriksi joutunutta ei jätetä enää oman onnensa nojaan. Tekijä voidaan jatkossa saattaa edesvastuuseen ilman, että uhri joutuisi itse olemaan aktiivinen hakiessaan oikeutta tai joutumasta painostuksen kohteeksi luopuakseen vaatimuksistaan, kolmikko toteaa tiedotteessa.

Keskustalaiset muistuttavat, että ongelma on vakava ja laaja-alainen.

– Selvitysten mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, opetustoimessa, oikeus- ja poliisihallinnossa, joukkoliikenteessä ja kaupanalalla työskenteleviin työntekijöihin ja virkamiehiin kohdistuva häirintä sekä väkivallalla uhkailu varsinkin sosiaalisen median välineissä on jatkuvasti kasvamassa. Samanlaisiin tilanteisiin ovat joutuneen myös muun muassa toimittajat, tutkijat sekä poliittiset päättäjät. Myös niin sanottu maalittaminen, perättömät ilmiannot ja kantelut sekä ilkivalta ovat olleet lisääntymässä.

Huttusen, Kurvisen ja Ovaskan mielestä laittoman uhkauksen lisääntyminen kertoo kunnioituksen rapautumisesta kanssaihmisiä ja kansanvaltaisen yhteiskuntamme peruspilareita kohtaan.

– Emme saa luisua kohti anarkiaa, vaan huolestuttavalle kehitykselle on pantava stoppi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt