Kansa valmis laajaan paikalliseen sopimiseen

Suomalaiset haluavat sopia laajasti työehdoista paikallisella tasolla.

Suomalaisista 52 prosenttia pitää paikallista sopimisen tasoa oikeana, kun päätettävänä on palkan alentaminen poikkeustilanteessa.

Työaikajärjestelyistä, kuten joustoista ja työaikapankeista, päättäisi työpaikkatasolla 69 prosenttia. Edelleen kannustinpalkkioista, kuten bonuksista, sopisi työpaikkatasolla 78 prosenttia suomalaista.

– Näyttää siltä, että kansa on valmiimpi käytännössä laajempaan työpaikkatason sopimiseen kuin työmarkkinajärjestöt, toteaa EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Suomalaisten valmius paikalliseen sopimiseen on laajaa. Myös työajan pituudesta sovittaisiin mieluiten yritystasolla: Työajan tuomista paikallistasolle kannattaa 45 prosenttia, vain 23 prosenttia antaisi asian liittojen ja 26 prosenttia keskusjärjestöjen päätettäväksi.

Lähes samoin lukemin osoitetaan paikka palkankorotuksille ja ylityökorvauksille sopimisesta. Suomalaisista 44 prosenttia sopisi palkankorotukset paikallistasolla, 27 prosenttia liitoissa ja 20 prosenttia valtakunnan tasolla.

Ylityökorvausten kohdalla paikallisen sopimisen kannatus on hiukan pienempää, mutta kuitenkin suositumpaa kuin muiden vaihtoehtojen.

Suomalaisten suhtautuminen paikalliseen sopimiseen selviää tämänvuotisen EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksen ennakkotiedoista. Kysely tehtiin tammikuun puolenvälin aikaan, ja siihen vastasi 2 040 suomalaista. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä.

EVA:n Arvo- ja asennetutkimus julkistetaan torstaina 10. maaliskuuta.

Kommentit