Jean-Claude Juncker. (Lehtikuva/AFP)

Jean-Claude Juncker ehdottaa Euroopalle yhtä johtajaa

Euroopan komission puheenjohtaja haluaa, että komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuudet yhdistetään.

– Olisi hyvä, jos komission ja neuvoston puheenjohtajuudet voisi yhdistää, komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi tämänvuotisessa Unionin tila -puheessaan Euroopan parlamentissa, Brysselissä keskiviikkona.

Juncker perusteli ehdotusta sillä, että Eurooppa olisi ymmärrettävämpi, jos ”Eurooppa-alusta ohjaisi vain yksi kapteeni”.

Nykyisin Eurooppa-neuvostoa eli suurista linjoista päättävää EU-jäsenmaiden valtionpäämiesten yhteiskokousta johtaa erikseen neuvoston valitsema pysyvä puheenjohtaja. Tällä hetkellä neuvoston puheenjohtajana toimii puolalainen Donald Tusk.

Juncker korosti puheessaan, ettei hän itse tähtää Tuskin paikalle tai Tusk hänen paikalleen.

Kyse olisi siitä, että jos Euroopalla olisi ”yksi puheenjohtaja, joka vetäisi komission ja neuvoston työtä, myös vaalikampanja olisi paneurooppalainen.

Junckerin mielestä Euroopan parlamentin vaalit pitäisi toteuttaa vuonna 2019 toistamiseen siten, että eurooppalaiset puolueet menisivät vaaleihin yhdellä kärkiehdokkaalla, joka hakisi mandaattia komission ja neuvoston puheenjohtajien tehtävään.

Kyseessä on osa Junckerin agendaa, jolla unionista tehtäisiin demokraattisempi. Hän totesi kannattavansa myös ajatusta yhteiseurooppalaisista vaalilistoista parlamentin vaaleissa.

Ei erillistä europarlamenttia

Juncker esitteli viime maaliskuussa komission valkoisen kirjan, jossa kuvailtiin viisi mahdollista skenaariota Euroopalle. Keskiviikkona Juncker esitteli puheessaan kuudennen eli oman skenaarionsa.

Skenaario sisälsi paljon jo aiemmin esillä olleita ehdotuksia Euroopan talous- ja rahaliiton ja puolustusunionin vahvistamiseksi.

Juncker sanoi kannattavansa ajatusta, että kriisimaiden auttamiselle perustetusta Euroopan vakausmekanismista (EMV) rakennettaisiin vähitellen eurooppalainen valuuttarahasto IMF:n tyyliin, joka voisi tarvittaessa auttaa ehdollisesti kriisimaita.

Hän sanoi kannattavansa ajatusta euroalueen talous- ja valtiovarainministeristä, joka ehdottaisi ja tukisi jäsenmaita positiivisissa rakenneuudistuksissa.

Sen sijaan hän totesi, ettei kannata euroalueen erillistä parlamenttia tai sitä, että euroalueen talous- ja rahaministeri toimisi muusta EU:sta erillään. Junckerin visiossa ministeri olisi sama henkilö kuin talouskomissaari, joka toimisi samanaikaisesti myös komission varapuheenjohtajana ja euroryhmän eli euroalueen valtiovarainministereiden kokouksen puheenjohtajana.

Junckerin visiossa kaikista EU:n jäsenmaista lukuun ottamatta Tanskaa ja EU:sta eroamassa olevaan Isoa-Britanniaa tulisi euromaita, kuten EU:n perussopimuksen mukaan on tarkoituskin. Tästä syystä Juncker ei halua rakentaa erillisiä rinnakkaisrakenteita euromaille ja muille EU-maille.

Hän ehdottaa, että euroon liittymistä varten perustettaisiin instrumentti, joka voisi tarvittaessa myös antaa taloudellista tukea euroon liittymisen kriteerien saavuttamiseksi.

Juncker sanoi pitävänsä tärkeänä, että Euroopan sosiaalisia oikeuksia vahvistetaan siten, että on yhteisymmärrys siitä, mikä sisämarkkinoilla on reilua ja mikä ei. Jäsenmaiden sosiaalijärjestelmät pysyvät hänen mukaansa vielä pitkään itsenäisinä.

Lähetettävien työntekijöiden työehtojen samanarvoisuutta valvomaan Juncker ehdottaa uutta eurooppalaista valvontaviranomaista.

Tuuli on myötäinen

Junckerin visiossa Euroopalla olisi ensi vuosikymmenellä toimiva Euroopan puolustusunioni. Hän totesi, että pysyvä rakenteellinen yhteistyö puolustuksessa etenee jo hyvin ja yhteinen rahasto puolustushankintoihin on suunnitteilla.

Ulkopolitiikassa Juncker toivoi lisää painoarvoa Euroopalle. Hän pyysi jäsenmaita selvittämään, mitä ulkopoliittisia päätöksiä voitaisiin tehdä neuvostossa määräenemmistöllä yksimielisyyden sijaan. Myös sisämarkkinoihin liittyvissä asioissa kuten yhteisöveron laskentatavasta, arvonlisäverosta, digitaalisten palveluiden veroista ja transaktioverosta Juncker toivoi päätöksentekoa määräenemmistöpäätöksillä.

Komission puheenjohtaja vaati sitä, että unioni olisi vahvempi terrorismintorjunnassa. Hän sanoi puolustavansa ajatusta eurooppalaisesta tiedusteluyksiköstä, jonka kautta informaatio vaihdettaisiin automaattisesti Euroopan kansallisten poliisi- ja tiedusteluviranomaisten välillä. Kyberhyökkäyksiin varautumiseen Juncker ehdotti kyberturvallisuusvirastoa.

Tämän parlamenttikauden aikana ei Junckerin mukaan ole tulossa uusia jäsenmaita. Turkin kehitys on ollut hänen mukaansa oikeusvaltioperiaatteesta etääntyvää, mikä tarkoittaa, että Turkki on sulkenut itsensä ulos jäsenyydestä näköpiirissä olevaksi ajanjaksoksi.

Juncker puhui puheessaan EU:n ulkorajojen vahvistamisen tarpeesta edelleen. Maahanmuuttajille on tarkoitus luoda jatkossa laillisia reittejä maahanmuuttoon.

Jos ulkorajoja saadaan vahvistettua, Juncker vaati, että Romania ja Bulgaria pitää ottaa mukaan Schengenin alueeseen. Myös Kroatialle pitää Junckerin mukaan tarjota tähän mahdollisuus, kun se täyttää kaikki kriteerit.

Juncker sanoi puheessaan kannattavansa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ehdotusta kansallisista, demokraattisista konventeista eli valmistelukunnista. Tavoitteena olisi, että kansalliset parlamentit ja kansalaisyhteiskunta eri tasoilla otettaisiin mukaan valmistelemaan Euroopan unionin uudistamista.

– Meidän pitää saada rakennettua tämä Eurooppa-alus hyvän sään aikana, koska pilviä tulee horisonttiin väistämättä, ja sitten kun niitä tulee sinne, on liian myöhäistä.

– Irrotetaan köydet, nostetaan purjeet, lähdetään liikkeelle kun tuuli on myötäinen, Juncker kehoitti puheensa lopuksi.

Kommentit