IL: Enemmistön mielestä maakuntauudistusta ei tarvita

Kansan enemmistön mielestä maakuntauudistus on tarpeeton, ilmenee Iltalehden mielipidekyselystä.

Maakuntauudistuksessa Suomeen muodostetaan 18 maakuntaa. Sen myötä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä aluehallintovirastot (AVI) lakkautetaan ja niiden tehtävät siirtyvät pääosin maakuntahallintoon. Myös muun muassa työvoimapalvelut siirtyvät maakunnille.

Vastaajien enemmistö, 52 prosenttia, piti maakuntauudistusta joko täysin tai melko tarpeettomana. Selvästi pienempi osa vastaajista, 29 prosenttia, piti uudistusta melko tai erittäin tarpeellisena. Vastaajista 18 prosenttia ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Kielteisimmin maakuntauudistukseen suhtautuvat ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijatehtävissä toimivat. Kriittisyys kasvaa vanhemmissa ikäluokissa ja hyvätuloisissa.

Puolueittain tarkasteltuna eniten kriittisiä löytyy oppositiopuolueiden SDP:n, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten äänestäjistä.

Myös hallituspuolue kokoomusta äänestävistä 52 prosenttia piti kyselyssä maakuntauudistusta tarpeettomana ja 36 prosenttia, tarpeellisena.

Miehet ovat selvästi kriittisempiä maakuntauudistuksen suhteen kuin naiset. Niitä taustamuuttujaryhmiä, joissa enemmistö piti uudistusta tarpeellisena, olivat vain keskustaa ja Sinistä tulevaisuutta äänestävät.

Sote-uudistus on suomalaisten mielestä selvästi tarpeellisempi kuin maakuntauudistus.

Kyselyyn vastanneista 46 prosenttia pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja tarpeettomana 43 prosenttia. Vastaajista 12 prosenttia ei osannut ottaa kysymykseen kantaa.

Taloustutkimus Oy haastatteli kuluvalla viikolla Iltalehden toimeksiannosta suomalaisia maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen tarpeellisuudesta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt