X
SULJE MAINOS
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen toimitusjohtaja Raimo Inkinen. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

HSY:n toimitusjohtajan ympärillä kuohuu: Luottamuspulaa, salamyhkäisiä päätöksiä

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen Raimo Inkistä syytetään vallan keskittämisestä.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) hallitus selvittää parhaillaan toimitusjohtaja Raimo Inkiseen (vihr.) kohdistuvaa epäluottamusta.

HSY:n henkilöstöjärjestöjen edustajat kirjelmöivät joulukuussa Inkisen toimintaan liittyvistä epäkohdista. Inkisen katsotaan vakinaistaneen suosikkejaan keskeisiin virkoihin avaamatta niitä julkiseen hakuun. Henkilökunnan keskuudessa on myös koettu häirintää tai epäasiallista käytöstä Inkisen taholta.

Henkilöstökyselyn tulokset ovat herättäneet huolta HSY:n hallituksessa.

Vuoden 2020 syys-lokakuussa toteutettuun henkilöstökyselyyn vastanneista kolmasosa arvioi tiedonkulun toimivuuden heikentyneen eri yksiköiden välillä viimeisen vuoden aikana.

Vastaajista 26 prosenttia oli eri mieltä väittämästä ”luotan HSY:n johdon toimintaan”. Lisäksi kymmenen prosenttia vastaajista kertoi kokeneensa häirintää tai epäasiallista kohtelua kuluneen vuoden aikana.

Inkinen on toiminut kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa tuottavan HSY:n toimitusjohtajana 11 vuotta.

Pääluottamusmiesten mukaan avoimuus ja luottamus ovat koetuksella. He ilmaisivat kirjeessään Inkiselle olevansa huolissaan HSY:n tavasta toimia.

Kirjelmän ovat allekirjoittaneet HSY:n pääluottamusmiehet Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:sta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:stä ja Julkis- ja yksityisalojen liitto Jytystä.

Virkojen vakinaistamista ilman julkista hakua

Pääluottamusmiesten mukaan toimitusjohtaja Inkinen on vakinaistanut keskeisiä virkoja, henkilöstöjohtajan ja johtavan lakimiehen virat, avaamatta niitä julkisesti haettavaksi. Pääluottamusmiehet ihmettelivät myös salailua asian ympärillä.

Henkilöstöjohtajan viran vakinaistamisesta tiedotettiin henkilöstökunnalle vasta reilu kuukausi päätöksenteon jälkeen.

Pääluottamusmiesten mukaan talossa on viransijaisten lisäksi lukuisia työsuhteisia tehtävän sijaisia. Toiset ovat saaneet paikkansa vakinaistettua ilman avointa hakuprosessia, toiset joutuvat hakemaan omaa paikkaansa uudelleen. Pääluottamusmiesten mukaan ”johdonmukaisuutta asiassa ei ole helposti nähtävissä”.

”Rekrytointiprosessi näyttää olevan erilainen riippuen organisaatiotasosta: ylimmällä tasolla ei näytä olevan sääntöjä, alatasolla vaaditaan kaikki tehtäväksi pitkän kaavan mukaan”, pääluottamusmiehet moittivat kirjeessään.

Luottamusmiesten mukaan avoimuus on kaukana nykyisestä toimintatavasta.

”Luottamusta johdon ja henkilöstön välillä ei rakenneta salamyhkäisillä päätöksillä”, he toteavat.

Pääluottamusmiehet ihmettelevät myös, mihin perustuu tapa vaatia sivutoimilupa työsuhteiselta työntekijältä. Lain mukainen velvollisuus sivutoimi-ilmoituksen tekemiseen tai sivutoimiluvan pyytämiseen koskee vain viranhaltijoita.

Vallan keskittävä organisaatiouudistus kaatui

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen on vastannut henkilöstöjärjestöjen edustajien kirjeeseen. Hänen mukaansa HSY:n uuden johtamisjärjestelmän valmistelun aikana avoimeksi jäi useampia tehtäviä henkilövaihdosten vuoksi. Hänen mukaansa näitä tehtäviä ei ollut tarkoituksenmukaista täyttää pysyvästi, koska uusi johtamisjärjestelmä oli suunniteltu otettavaksi käyttöön 1.1.2021.

HSY:n hallitus hylkäsi kuitenkin elokuussa 2019 toimitusjohtajan ajaman organisaatiouudistuksen, joka olisi keskittänyt toimitusjohtajalle eli Inkiselle kaiken vallan. Esitys kaatui äänin 10-4 ainoastaan vihreiden tukiessa sitä.

Raimo Inkisen mukaan henkilöstöjohtajan ja johtavan lakimiehen virkojen lisäksi HSY:ssä oli myös muita tehtäviä, joita täytettiin marraskuussa pitkään jatkuneiden sijaisjärjestelyjen vuoksi niillä henkilöillä, jotka olivat ansiokkaasti hoitaneet tehtävää.

”Toimitusjohtajan näkemyksen mukaan juuri kyseiset henkilöt olivat parhaat jatkamaan tehtävissä”, Inkinen perustelee vastauksessaan pääluottamusmiehille.

Inkisen mukaan useammasta päällikkötason nimityksestä tiedotettiin yhdellä kertaa, koska ennen tiedottamista pidettiin järkevänä saada keskeneräiset nimitykset valmiiksi. Sen vuoksi osa nimityksistä kerrottiin viiveellä.

Sivutoimiluvan vaatimista työsuhteiselta työntekijältä Inkinen perustelee sillä, että työsuhteisen työntekijällä on lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan.

”Työnantajalla tulee olla mahdollisuus reagoida ja puuttua sellaiseen kilpailevaan toimintaan, missä on eturistiriita HSY:n työtehtävän kanssa. Sivutoimilupakäytäntö on ollut HSY:ssä vaihteleva ja menettelyä on syytä tältä osin selventää”, Inkinen myöntää.

”Aktivisti muokkaa HSY:stä osaa vihreään puolueeseen”

Myös HSY:n hallitukselle eli luottamushenkilöille toteutettiin tyytyväisyyskysely viime vuonna.

Avoimista vastauksista käy ilmi, että yhden vastaajan mielestä toimitusjohtajan käytös on ”ylimielistä ja hallitusta halveksuvaa”.

”Onko pieni vihreä mies päässyt hieman liian suureen tehtävään”, vastaaja kysyy.

Toinen hallituksen jäsen arvelee, että ”koko organisaatio kärsii suunnattomasta ahdistuksesta”.

Yksi luonnehtii toimitusjohtajaa ”aktivistiksi, joka muokkaa HSY:stä osaa vihreään puolueeseen tai vasemmistoliittoon”. Hallituksen kaataman organisaatiouudistuksen valmistelua pidetään ”ala-arvoisena ja puutteellisena”.

”Läpinäkyvää vallan keskittämistä toimitusjohtajan toimesta”, vastaaja toteaa.

Toimitusjohtajan toimintaa luonnehditaan myös ”yhden miehen show’ksi, joka on tarkoitus institutionalisoida sellaisella organisaatiomallilla, jossa hän päättää jokaisen jokaisesta ääneen lausumatta jääneestäkin ajatuksesta”.

Osa hallituksen jäsenistä on tyytyväisiä toimitusjohtaja Inkisen toimintaan.

”Toimitusjohtaja tuntuu olevan koko sielullaan sisällä HSY:ssä.”

Pääluottamusmiesten kirjelmän ja toimitusjohtajan vastauksen jälkeen HSY:n hallitus päätti kokouksessaan joulukuussa valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan Mia Nygård-Peltolan (kok.) selvitystyöhön ja käyttämään tähän ulkopuolista asiantuntija apua.

Tarkoituksena on selvittää toimitusjohtajaan kohdistuvaa epäluottamusta luottamusmiesten kirjelmän ja henkilöstökyselyn tuloksiin perustuen.

– En tässä kohtaa kommentoi enkä ota kantaa asiaan, Nygård-Peltola sanoo.

Verkkouutiset on tarjonnut myös toimitusjohtaja Inkiselle mahdollisuutta kommentoida asiaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt