Vasemmistoliitto selvittäisi, onko HX-hanketta mahdollista lykätä. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Hävittäjähanke kasvattaa puolustusbudjettia

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus ensi vuodelle on 4,87 miljardia euroa.

Tämä on 1,70 miljardia euroa (54 %) kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Lisäys johtuu lähinnä monitoimihävittäjien hankintaan eli HX-hankkeeseen esitetystä rahoituksesta.

Ilman HX-hankkeen osuutta hallinnonalan määrärahojen lisäys on 0,7 prosenttia ja aiheutuu pääasiassa kustannustasotarkistuksista, jotka lisäävät menoja 50 miljoonalla eurolla.

Hallinnonalan menot suhteessa vuodelle 2021 ennustettuun bruttokansantuotteeseen kasvavat yli kahteen prosenttiin. Kuluvan vuoden BKT-osuus on talouskehityksestä riippuen noin 1,4 prosenttia.

Puolustusministeriö esittää Hornet-kaluston suorituskyvyn täysimääräiseksi korvaamiseksi kymmenen miljardin euron rahoitusta. Esitys on talouspoliittisen ministerivaliokunnan syksyllä 2019 tekemän linjauksen mukainen.

Hankintamenot tulevat ajoittumaan 12 vuodelle. Vuoden 2021 talousarvioon esitetty rahoitus jakautuu 9,4 miljardin euron suuruiseen tilausvaltuuteen, josta ensi vuoden osuus on 900 miljoonaa euroa sekä 579 miljoonan euron suuruiseen tilausvaltuuden ulkopuoliseen rahoitukseen.

Tilausvaltuuden ulkopuolisesta rahoituksesta huomattava osa käytetään kotimaassa tapahtuvaan infrastruktuurin rakentamiseen. Lisäksi tällä katetaan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoja ja projektinhallinnan menoja, mukaan lukien tarvittavien asiantuntijapalvelujen ostoa kotimaisilta yrityksiltä ja organisaatioilta.

Rahoitusjärjestelyjä tarkennetaan tarvittaessa vuoden 2022 talousarviossa. Hankintaan liittyvät indeksi- ja valuuttakurssimenot budjetoidaan erikseen vuosina 2022−2031.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt