Syntyvyyden lasku aiheuttaa työeläkemaksuun pitkällä aikavälillä voimakkaan korotuspaineen, LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Finanssiala: Eläkemaksujen muutoksille hyvin aikaa

Suomen ikärakenne tuo haasteita kaikelle sosiaaliturvalle mukaan lukien työeläkkeet.

Syntyvyyden lasku aiheuttaa työeläkemaksuun pitkällä aikavälillä voimakkaan korotuspaineen, johon on syytä varautua hyvissä ajoin, kertoo Eläketurvakeskuksen laskelma lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä.

– On arvokasta, että työeläkejärjestelmästä tehdään asiantuntevia pitkän aikavälin laskelmia. Samanlaista suunnitelmallisuutta voisi toivoa muultakin sosiaaliturvalta, toteaa Finanssiala ry:n (FA) varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari tiedotteessa.

Eläkkeiden rahoitusnäkymät näyttävät tuoreiden Eläketurvakeskuksen (ETK) laskelmien perusteella vakailta aina 2050-luvulle asti. Sen jälkeen maksuihin on odotettavissa voimakas korotuspaine nykyisestä 25 prosentista yli 30 prosenttiin palkkasummasta.

FA:n mukaan laskelmiin liittyvät pitkät aikavälit merkitsevät, että pienet muutokset tehdyissä oletuksissa aiheuttavat suuria muutoksia ennusteisiin.

– Tulosten tulkinnassa on syytä välttää panikointia, sillä tarvittaville muutoksille on hyvin aikaa. Järjestelmän kolmikantainen valmistelu on aiemminkin kyennyt sopeuttamaan rakennetta tasapainoisesti, Esko Kivisaari arvioi.

FA korostaa, että vastuullisessa taloudenpidossa maksujen nostopaineeseen varaudutaan etukäteen, eikä ainakaan vahvisteta nostopainetta itse.

Suomen ikärakenne tuo haasteita kaikelle sosiaaliturvalle mukaan lukien työeläkkeet. Maahanmuutolla voi FA:n mukaan parhaimmillaan olla huomattavan edullisia vaikutuksia.

– Maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvilta on aihetta kysyä, montako vuotta pitempään he sitoutuvat olemaan työelämässä ennen eläkettään, Esko Kivisaari toteaa.

”Uudet verot lisäsisivät painetta”

Eläkemaksuihin aiheuttaisivat nostopainetta myös eläkevarojen sijoitustuotoille asetetut verot.

Eduskuntavaalien lähestyessä keskusteluun on noussut uudenlainen lähdevero, joka kohdistuisi nykyisin osinkoveroista vapautettuihin yhteisöihin.

Tällaisia osinkoverosta vapautettuja yhteisöjä ovat muun muassa eläkeyhtiöt, jotka hoitavat eläkevarallisuutta sijoittamalla. Eläkevarojen sijoitustuotoista ei nykyään makseta osinkoveroa.

– Eläkejärjestelmään kohdistetut uudet verot edelleen lisäisivät tulevaa maksupainetta. Tänään pieneltä tuntuvan veron vaikutus kertaantuu korkoa korolle -vaikutuksen takia pitemmällä aikavälillä, Kivisaari toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt