EVAn mukaan viisaasti toimiva maakunta yhtiöittää mahdollisimman suuren osan sote-keskustoiminnastaan. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

EVA:n mukaan Suomi yrittää kiertää EU:n tukisääntöjä sotessa

Yleishyödyllisiä palveluja ei ole arvion mukaan tarkoitettu porsaanreiäksi, jolla luodaan ohitustie.

Suomi yrittää kiertää EU:n valtiontukisäännöksiä sote-lainsäädännössä, katsoo Borenius Asianajotoimiston asianajaja Asko Lindqvist. Hän on yksi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn tänään julkaiseman Kilpailua kaksilla rattailla -arvion kirjoittajista.

Kilpailuoikeuteen erikoistuneen asianajajan Asko Lindqvistin mukaan lainsäätäjä hakee sote-uudistuksen loppusuoralla mallia, jossa julkinen tuottaja pääsisi kilpailemaan sotessa eri säännöin kuin yksityinen.

– Kilpailusäännökset ovat olemassa siksi, että ne varmistavat reilun pelin eri osapuolten välillä niiden soveltamisalaan kuuluvassa toiminnassa, Asko Lindqvist toteaa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on korjannut valinnanvapauslakia perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla. EVA Arvion mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyrkii mietintöluonnoksessaan valinnanvapauslaista esittämään, ettei Suomen valinnanvapausjärjestelmässä ole kyse EU:n valtiontukisääntelyn piiriin kuuluvasta taloudellisesta toiminnasta. Toissijaisesti valiokunta varaa mahdollisuuden hyödyntää yleishyödyllisiä SGEI-palveluja koskevaa poikkeusta valtiontukisäännösten soveltamisesta.

– Palvelun määrittäminen SGEI-palveluksi edellyttää oikeaa markkinapuutetilannetta. Sitä ei ole tarkoitettu porsaanreiäksi, jonka avulla julkisille tuottajille voisi luoda ohitustien suhteessa yksityisiin toimijoihin. Ehdotettu valinnanvapausjärjestelmä ei voi kokonaisuutena pysyvästi täyttää EU:n SGEI-kriteereitä, Asko Lindqvist sanoo.

Markkinatoimijoista ei ole pulaa

Suomessa ei ole puutetta sosiaali- ja terveysalan markkinatoimijoista. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan sote-alan yrityksiä on Suomessa noin 18 500, joista valtaosa on terveyspalvelualan yrityksiä. Ne ovat keskimäärin pieniä ja lähes aina suomalaisomisteisia perheyrityksiä, vain harvoin ulkomaalaisomisteisia tai pörssiyhtiöitä.

EVAn Arvion mukaan valinnanvapaus toimii parhaiten, kun julkiset ja yksityiset palveluntuottajat kilpailevat markkinoilla samoilla säännöillä ilman, että julkinen sektori tukee omia yksikköjään.

– Viisaasti toimiva maakunta yhtiöittää mahdollisimman suuren osan sote-keskustoiminnastaan ja hyödyntää kilpailua oman toimintansa kehittämisessä, EVA Arviossa todetaan.

Lisäksi kirjoittajien mielestä maakunnille tulisi antaa jatkossa myös verotusoikeus, jotta palveluiden järjestäminen ja rahoitus olisivat samoissa käsissä.

EVA Arvion Kilpailua kaksilla rattailla ovat kirjoittaneet Asko Lindqvistin lisäksi B&MANSin johdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström ja EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt