X
SULJE MAINOS
Yli 50 000 asukkaan kaupungeissa julkisen sektorin palveluksessa olevia on 58 prosenttia valtuutetuista. LEHTIKUVA/TIMO JAAKONAHO

EVA:n arvotutkimus: Kuntien työntekijöitä liikaa kuntapolitiikassa

Suomalaisista 51 prosenttia katsoo, että kuntien omien työntekijöiden edustus päätöksentekoelimissä on ylikorostunut.

Tämä käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Vain 14 prosenttia torjuu väitteen.

Julkisen sektorin työntekijöiden edustus kuntapolitiikassa on ylikorostunut. Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa julkisella sektorilla työskentelevien osuus äänioikeutetuista oli vain 15 prosenttia, mutta vaaleissa valituista kunnanvaltuutetuista heidän osuutensa on kolminkertainen, 45 prosenttia.

Yli 50000 asukkaan kaupungeissa julkisen sektorin palveluksessa olevia on 58 prosenttia valtuutetuista.

– Kuntien luottamuselimiin päätyy kuntien palveluksessa olevia ihmisiä, koska heitä kunta-asiat kiinnostavat. Vaikka kuntien ja valtion työntekijöillä on paljon asiantuntemusta julkisesta sektorista, ei heidän voida olettaa toimivan täysin neutraalisti omaa työpaikkaa koskevassa päätöksenteossa, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto. Hän on kirjoittanut EVA Artikkelin Päivänpolitiikan kuristusote kuntavaaleista ärsyttää suomalaisia.

Selvä enemmistö suomalaisista (61 %) on kiinnostunut oman kuntansa päätöksenteosta ja ilmoittaa seuraavansa sitä. Kuitenkin enemmistö (57 %) kokee oman kuntansa päätöksenteon ja hallinnon itselleen hyvin etäiseksi.

– Kunta-asiat näyttäisivät periaatteessa kiinnostavan kansalaisia, mutta ne jäävät silti etäisiksi. Kunnan asukkaille veroäyrin taso on tärkeä, mutta vielä tärkeämpää näyttäisi olevan se, että maksetuille veroäyreille saa vastinetta palveluiden muodossa. Sillä, kuka palvelut tuottaa, ei lopulta ole väliä, sanoo Haavisto.

Vastaajista 70 prosentin mielestä olennaista julkisissa palveluissa ei ole se, kuka ne tuottaa, vaan se, että ne ovat kaikkien saatavilla. Toista mieltä asiasta on alle 18 prosenttia.

Tulokset perustuvat 2059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt