EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät tiistaina maakohtaiset suositukset Suomelle ja muille jäsenmaille. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

EU:n rahaministerit esittivät suosituksensa Suomelle

EU:n neuvosto haluaa, että Suomen nettomääräisten julkisten perusmenojen kasvu on ensi vuonna enintään 1,9 prosenttia.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) toimi puheenjohtajana talous- ja rahoitusasioiden neuvoston kokouksessa Brysselissä.

Valtiovarainministeriö tiedottaa neuvoston suosittavan, että Suomi toteuttaa vuosina 2019 ja 2020 toimia, joilla se

– Varmistaa, että nettomääräisten julkisten perusmenojen nimellinen kasvu on enintään 1,9 prosenttia vuonna 2020, jolloin vuotuinen rakenteellinen sopeutus on 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen.
– Parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuutta ja yhdenvertaista saatavuutta.
– Parantaa kannustimia työn vastaanottamiseen ja kehittää osaamista ja aktiivista osallisuutta, muun muassa työttömille ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville suunnattujen hyvin integroitujen palvelujen avulla.
– Keskittää investointeihin liittyvän talouspolitiikan tutkimukseen ja innovointiin, vähähiiliseen talouteen ja energiaan siirtymiseen ja kestävään liikenteeseen alueelliset erot huomioon ottaen.
– Vahvistaa kotitalouksien velkaantuneisuuden seurantaa ja perustaa luottorekisterijärjestelmän.

Suositukset ovat osa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa, jossa koordinoidaan jäsenmaiden budjetti- ja talouspolitiikkaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt