Elinkeinoelämän keskusliitto osoitteessa Eteläranta 10 Helsingissä. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

EK uudistaisi työttömyysrahaa ja perhevapaita

Elinkeinoelämän keskusliitolla on valmiina useita esityksiä kolmikantaiseen valmisteluun.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK valmistautuu pääministeri Antti Rinteen (sd.) pyynnöstä kolmikantaiseen valmisteluun, jolla tavoitellaan 30 000 työpaikkaa. Valmistelu käynnistyy ensi keskiviikkona pidettävällä seminaarilla, johon EK ja sen jäsenliittojen edustajat osallistuvat.

EK:lla on omalla listallaan kymmenen esitystä, joilla tavoitellaan yli 40 000 työpaikkaa.

EK ehdottaa muun muassa päivärahan porrastamista työttömyyden keston mukaan. Alussa päiväraha olisi nykyistä korkeampi, mutta kolmen ja kuuden kuukauden jälkeen seuraisi 10 prosentin alenema. Lisäksi sen enimmäiskestoa lyhennettäisiin 50 päivällä. Alkuomavastuu palautettaisiin seitsemään päivään sekä työssäolo- ja paluuehto 12 kuukauteen. Lomarahan jaksotus työsuhteen päättyessä palautettaisiin. Lisäpäivien alaikärajaa nostetaan vähintään yhdellä vuodella vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä.

Perhevapaita puolestaan pitäisi uudistaa jakamalla vapaat vanhempien kesken siten, että äidin oikeus on yhteensä seitsemän kuukautta ja isän kuusi kuukautta. Kotihoidon tuen enimmäiskesto lyhennettäisiin siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 kuukautta. Varhaiskasvatuspalvelujen rahoitusta lisättäisiin noin 120 miljoonaa euroa vuositasolla. EK:n mukaan esitys parantaa naisten tasa-arvoa työelämässä.

Asumiskustannusten seítsemän prosentin omavastuu palautettaisiin toimeentulotuessa. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nostettaisiin 3000 euroon, ja sen käyttö laajennettaisiin koskemaan myös oman lapsen asunnossa tehtäviä töitä.

Yhteistoimintalain alarajaa nostettaisiin esimerkiksi 50 työntekijään. EK:n mukaan alarajaa nostamalla varmistetaan, etteivät pienyritykset jätä rekrytoimatta byrokratian pelossa.

Määräaikaisten työsopimusten tekemistä helpotettaisiin kevyemmin perustein. EK:n mukaan tällä olisi merkittävä positiivinen vaikutus yritysten rekrytointiaikomuksiin. Lisäksi laista poistettaisiin vaatimus ”perustellusta syystä” alle yhden vuoden työsopimuksissa.

EK haluaisi myös lisätä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia muuttamalla nykyisiä pakottavia säännöksiä työlainsäädännössä paikallisesti tai työehtosopimuksella toisin sovittaviksi.

Ammatillisen koulutuksen paloista koottaisiin opintokokonaisuuksia, joita suorittamalla voisi työllistyä avustaviin tehtäviin kuten hoiva-avustajaksi. Ammatilliseen koulutukseen osoitettaisiin 10 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen.

Lisäksi asiantuntijatyön verotusta pitäisi pienentää, ja Suomessa opiskelevat ulkomaalaiset tulisi saada työvoimaksi. Myös työntekijöiden liikkuvuutta pitäisi parantaa muun muassa kasvattamalla matkakuluvähennystä ja tekemällä muuttokustannusten korvaus verovapaaksi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt