Antti Häkkänen keräsi yli 12000 ääntä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Antti Häkkänen: Maan tapa alaikäisten avioliitoista oli väärä

Oikeusministerin mukaan mahdollisuus alaikäisenä avioitumiseen ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan.

Eduskunta hyväksyi eilen yksimielisesti oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) eduskuntaan tuoman hallituksen esityksen, jolla poistetaan Suomen lainsäädännöstä alaikäisten avioliitot mahdollistava poikkeuslupamenettely.

Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa alle 18-vuotiaat eivät voi solmia avioliittoja Suomessa. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

– Aloittaessani oikeusministerinä jouduin käsittelemään useita alaikäisten avioliittolupia. Pääsääntöisesti alaikäiset tytöt olivat hakemassa lupaa mennä naimisiin vanhemman miehen kanssa. Avioliiton tarvetta perusteltiin usein uskonnolla tai kulttuurilla.

– Pidin tätä maan tapaa vääränä ja käynnistin lainvalmistelun, jolla alaikäisten avioliitot kielletään Suomessa, Antti Häkkänen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa lapsia on suojeltava ja sen on näyttävä teoissa. Jatkossa avioliittojen poikkeuslupaa ei enää myönnetä Suomessa. Edes uskonnolla tai kulttuurilla ei voi oikeuttaa lapsen suojelusta poikkeamista.

– Alaikäisten avioliitoista luopumalla varmistamme, että lapsia ei voida myöskään painostaa avioliittoon.

– Avioliitto kuuluu kahdelle aikuiselle, jotka vapaasta tahdostaan haluavat sen solmia. Mahdollisuus alaikäisenä avioitumiseen ei kuulu osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Lapsien tulee saada olla lapsia täysi-ikäisyyteen asti. On lapsen edun mukaista, että lapsi voi vasta täysi-ikäisenä puhtaasta omasta tahdostaan solmia avioliiton.

Tyttöjen ja naisten oikeudet

Joissain kulttuureissa nuoret tytöt menevät naimisiin vanhempien miesten kanssa. Häkkäsen mukaan poikkeusluvista luopumalla annamme myös kansainvälisen signaalin, että emme hyväksy alaikäisten avioliittoja.

– Tässä on kyse tyttöjen suojelusta ja naisten oikeuksista. Pidän tärkeänä, että eduskunta on antanut tälle vahvan tuen ja hyväksynyt esityksen nopealla tahdilla.

Nykylainsäädännön mukaan lupaa alaikäisenä avioitumiseen haetaan oikeusministeriöstä.

Viime vuosina hakemuksia on tullut kymmenestä pariin kolmeenkymmeneen vuosittain. Vaikka nykysääntelyn soveltamisessa ei ole tullut tietoon käytännön ongelmia, alaikäisten avioliitot mahdollistavaa poikkeuslupamenettelyä on ryhdytty kyseenalaistamaan yhä enemmän.

Myös kansainvälisesti on korostettu alaikäisenä solmittujen avioliittojen vahingollisuutta.

Alaikäisten mahdollisuudesta solmia avioliitto on viime vuosina luovuttu muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Valtaosa viime vuosina luvan saaneista alaikäisistä hakijoista on ollut 17-vuotiaita tyttöjä.

Poikkeusluvan tarvetta on yleisimmin perusteltu uskonnollisella vakaumuksella. Alle 17-vuotiaalle myönnetyt luvat ovat harvinaisia. Niiden perusteena on ollut raskaus. Poikkeuslupamenettely katsottiin aikoinaan tarpeelliseksi.

Vielä 90-luvulla poikkeuslupamenettely oli erityisen ahkerassa käytössä. Oikeusministeriön lupia myönnettiin vuosittain jopa sata.

Kansallisen alaikäisten avioliittomahdollisuuden poistaminen on ensimmäinen vaihe lasten ja erityisesti tyttöjen oikeuksien parantamisessa.

Häkkäsen mukaan seuraavaksi tulee arvioida ulkomailla alaikäisenä solmittujen avioliittojen tunnustamista ja pakottamalla solmittujen avioliittojen päättämisen helpottamista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt