Aktia Helsingissä. LEHTIKUVA/ONNI OJALA

Aktia Pankki aloittaa yt-neuvottelut

Mahdolliset irtisanomiset ja/tai osa-aikaistamiset koskevat enintään sataa työntekijää.

Aktia Pankki kertoo jatkavansa strategiansa mukaista palvelumallin kehittämistä sekä toimintojensa yhdenmukaistamista ja automatisointia. Yhtiön mukaan sen tavoitteena on selkeyttää ja sujuvoittaa toimintatapoja ja tehtäviä sekä vastata entistä paremmin kasvaviin asiakasodotuksiin ja -tarpeisiin.

Aktia suunnittelee hakevansa synergiaetuja keskittämällä liiketoiminnan tukea ja operatiivisia tehtäviä. Tavoitteena on tehostaa toimintoja rakenteellisten muutosten, digitalisaation ja automatisaation avulla.

Tiedotteensa mukaan pankin suunnitelluilla toimenpiteillä saattaa olla vaikutuksia tehtävänkuviin ja tehtävien määrään. Mahdolliset irtisanomiset ja/tai osa-aikaistamiset tulevat koskemaan enintään sataa työntekijää.

Neuvottelut koskevat COO-organisaation Business Operations -yksikköä, Development & Data -organisaatiota sekä henkilöasiakasliiketoiminta-aluetta, pois lukien Customer Service- ja Private Banking -yksiköt. Aktia neuvottelee muutoksista työtehtäviin ja toimenkuviin.

Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan alustavasti johtavan noin 2,5 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin vuodesta 2022 alkaen.

– Toiminnan tehokkuus on yksi kasvustrategiamme prioriteeteista. Tämä edellyttää, että tarkastelemme toimintaamme ja etsimme keinoja, joilla voimme varmistaa kilpailukykymme nyt ja jatkossa. Tällaiset päätökset ovat vaikeita, ja haluamme toteuttaa neuvottelut rakentavassa ja kunnioittavassa hengessä henkilöstömme edustajien kanssa, sanoo Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub.

Aktia käynnistää kuusi viikkoa kestävät yt-neuvottelut 2. maaliskuuta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt