Verkkouutiset

Jalankulkijoita Helsingin Mannerheimintiellä. Arkistokuva. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Yrittäjät valitsivat Uudenmaan elinvoimaisimmaksi maakunnaksi

Mikael Pentikäisen mukaan elinvoima rakentuu useista tekijöistä, joihin kaikkiin voi yhdessä vaikuttaa.

Uudellamaalla on yrittäjien mielestä Suomen maakunnista vahvin elinvoima. Toiseksi vahvimman elinvoiman yrittäjät äänestivät Pirkanmaalle ja kolmanneksi Pohjanmaalle.

Tulos ilmenee Suomen Yrittäjien ensimmäistä kertaa toteuttaman Elinvoimabarometriin tuloksista. Siihen vastasi 4 830 yrittäjää. Mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen sekä johtaminen ja päätöksenteko.

– Maakunnan elinvoima rakentuu useista tekijöistä, joihin kaikkiin voidaan yhdessä vaikuttaa. Tämä on tärkeää kaikille asukkaille, koska yritysten menestyminen mahdollistaa asukkaille terveen julkisen talouden, kohtuullisen verotuksen ja laadukkaat palvelut, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

– Haluamme vahvasti panostaa kuntien, maakuntien, yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön. Siksi toteutimme tämän kyselyn. Elinvoiman rakentamisen lähtökohtana on se, että maakunnan päätöksentekoilmapiiri on yritysten kannalta positiivinen. 43 prosenttia yrittäjistä kokee näin olevan, Pentikäinen jatkaa.

Uudellamaalla yrittäjät pitävät saavutettavuutta kaikkein parhaimpana, toisena on Pohjois-Pohjanmaa, kolmantena Pohjanmaa ja neljäntenä Lappi.

– Tämä osoittaa, että saavutettavuus voi olla hyvä myös Etelä-Suomen ulkopuolella. Sijainnin ja hyvien yhteyksien merkitys korostuu luonnollisesti yrityskoon kasvaessa. Myös toimialalla on merkitystä kokemuksiin, esimerkiksi matkailualan yrityksistä lappilaiset kokevat sijaintinsa olevan paras, Pentikäinen sanoo.

Tutkimus toi jälleen ilmi, että yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Jokainen yritys tarvitsee jossakin elinkaarensa vaiheessa apuja, neuvoja, koulutusta ja rahoitusta.

– Kyselyyn vastanneista yrittäjistä lähes 60 prosenttia oli käyttänyt joitain julkisia yrityspalveluita Tämä osoittaa, että yrityspalvelut ovat yrittäjille erittäin tärkeitä riippumatta niiden järjestäjästä, sanoo kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen.

Elinvoimabarometri osoittaa, että melkein puolet (45 prosenttia) vastaajista ei tiedä, mistä maakuntaliitto päättää. Yrittäjät pitää tätä huolestuttavana.

– Kannustamme maakuntia panostamaan viestintään. Vain 32 prosenttia yrittäjistä piti maakunnan päätöksentekoa edes jollain tavalla näkyvänä.

– Noin yksi viidestä yrittäjästä koki, että maakunnan toimijoiden kesken käydään riittävästi keskustelua maakunnan elinvoimasta. Maakunnan poliittisten päättäjien ja virkamiesten tulisi käydä keskustelua tästä avoimemmin ja aloitteellisemmin. Yrittäjäjärjestö osallistuu mielellään tähän keskusteluun, Matikainen sanoo.

Taloustutkimus kysyi yrittäjiltä Yrittäjien Elinvoimabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotimaakunnan elinvoimasta. Kysely tehtiin 1. maaliskuuta – 17. huhtikuuta 2023. Kysely on vastaisuudessa määrä tehdä vuorovuosin perinteisen Yrittäjien Kuntabarometrin kanssa.

Yrittäjien vinkit maakuntien ja yrittäjien yhteistyön ja elinvoiman vahvistamiseksi:
  1. Maakuntien on syydä luoda yhteinen strategia, tiekartta tulevaan, yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa.
  2. Pitää luoda johtamisrakenteet tukemaan hyvää yhteistyötä ja sopia, kuka ottaa siitä johtajuutta ja valmisteluvastuuta.
  3. Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Palvelut on turvattava läpi maakunnan, myös yksin- ja pienyrittäjien verkostoille.
  4. Verkostot yhdistävät yrittäjiä. Varmistetaan, että tilaisuuksia verkostoitua on tarjolla maakunnassa erilaisille yrityksille ja yrittäjille.
  5. Maakuntien kannattaa koota kuntiaan ja yrityksiään elinvoimahankkeisiin ja auttaa niitä EU-rahoituksen saamiseksi.
  6. Viennin ja tutkimustoiminnan vauhdittamiseksi maakuntien kannattaa tehdä yhteistyötä Business Finlandin kanssa.
  7. Yritysvaikutusten arviointi pitää ottaa järjestelmällisesti mukaan kaikkeen julkiseen päätöksentekoon.
  8. Pitää rakentaa yhdessä positiivista maakuntakuvaa, joka houkuttelee yrityksiä sijoittumaan alueelle.
Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS