Verkkouutiset

Matkustajia Vaalimaan raja-asemalla Virolahdella 1. heinäkuuta 2022. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

”Venäläisten ostos- ja lomamatkat koettelevat oikeudentajua”

Eduskuntaryhmissä on Verkkouutisten kyselyn mukaan valmiutta viisumikieltoon.

Eduskuntaryhmät ovat pääosin sitä mieltä, että turistiviisumien myöntäminen venäläisille pitäisi lopettaa tai sitä pitäisi rajoittaa Ukrainan sodan takia, ilmenee Verkkouutisten kyselystä.

Ryhmäjohtajia pyydettiin vastaamaan kyllä tai ei kysymykseen, ”pitäisikö viisumien myöntäminen Venäjän federaation kansalaisille väliaikaisesti lopettaa”.

Selvän kyllä-vastauksen antoivat kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan ja kristillisdemokraattien ryhmäjohtajat.

SDP:n ja vihreiden ryhmyrit olivat sitä mieltä, että viisumien myöntämisen keskeyttäminen tai ainakin asian selvittäminen voisi olla perusteltua. Vasemmistoliitto kiristäisi viisumikäytäntöä etenkin Venäjän hallintoon kuuluvien ja sitä tukevien osalta.

Ryhmäjohtajien vastaukset perusteluineen löytyvät alta.

Ainoastaan eduskuntaryhmä Valta kuuluu kansalle oli sitä mieltä, että viisumien myöntämistä Venäjän kansalaisille ei pidä lopettaa tai rajoittaa millään tapaa.

RKP:stä kerrottiin, että ryhmällä ei ole vielä kantaa asiaan, mutta puheenjohtaja vastasi kysymykseen yksittäisenä kansanedustajana.

Verkkouutiset ei tavoittanut Liike Nytin eduskuntaryhmää.

Pitäisikö viisumien myöntäminen venäläisille väliaikaisesti lopettaa?

SDP, Antti Lindtman

Pidän perusteltuna, että hallitus ottaisi nopeasti selvitettäväksi turistiviisumien rajoittamisen. Venäjän brutaali sota jatkuu joka päivä eikä tässä tilanteessa normaali kanssakäyminen ole muutenkaan monin tavoin mahdollista.

Samalla on arvioitava toimien mahdolliset vaikutukset Venäjän opposition toimintamahdollisuuksiin ja Venäjän kansalaisten mahdollisuuksiin saada todellista tietoa Venäjän toiminnasta Ukrainassa.

Ollakseen vaikuttava EU:n on toimittava yhtenäisesti. EU-yhtenäisyys on tärkeämpää kuin koskaan. Siksi on tärkeää, EU maat hakevat yhtenäisen linjan venäläisten turistiviisumeihin.

PS, Ville Tavio

Kyllä. Varsinkin Vladimir Putinin hallintoon kytköksessä olevien lomailu Euroopassa on kestämätöntä. Tavallisen venäläisturistin vierailussa Suomeen näen myös positiivisia piirteitä, kuten mahdollisuus heille saada vapaasti tietoa sodasta ja tietenkin elinkeinoelämän hyödyt, mutta tällä hetkellä olisi selkeintä olla myöntämättä viisumeja.

Kokoomus, Jukka Kopra (2. varapuheenjohtaja)

Kyllä. Niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, Suomella ei ole syytä jatkaa turistiviisumien myöntämistä venäläisille. Nykytilanne tarjoaa mahdollisuuden kiertää sanktioita ja viedä Venäjälle pakotteiden alaisia tuotteita. Tämä heikentää sanktioiden vaikutusta ja vesittää niiden tarkoitusta.

On myös mahdollista, että Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa osallistuvia tai sen eteen työskenteleviä henkilöitä matkustaa Suomeen lomailemaan. Tämä ei ole moraalisesti oikein. Tosiasiassa Suomen kautta voidaan matkustaa myös minne tahansa muualle ja erityisesti EU-alueelle, mitä ei voi pitää hyväksyttävänä.

Keskusta, Juha Pylväs

Kyllä. Suomen linjana on ollut, että mahdolliset Venäjän viisumitoimintoihin tehtävät lisärajoitukset tulisi ensisijaisesti tehdä EU-tasolla välttäen yksipuolisia kansallisia ratkaisuja. Tähän mennessä pakotetoimet on suunnattu ensisijaisesti Venäjän johtoon ja ylempään hallintoon, ei tavallisiin Venäjän kansalaisiin.

Kuitenkin pakotteilla saadaan tavoiteltua vaikuttavuutta vain silloin, jos Venäjän johdon lisäksi myös kaikille venäläisille tehdään selväksi, että hyökkäyssota Ukrainaan on lopetettava. Siksi kannatan viisumien myöntämisen väliaikaista lopettamista Venäjän kansalaisille. Vaikuttavuuden lisäämiseksi päätös olisi tehtävä EU-tasolla, jota kaikki jäsenmaat myös noudattavat.

Vihreät, Atte Harjanne

Turistiviisumilla tehtävät ostos- ja lomamatkat koettelevat oikeudentajua samalla, kun Venäjä jatkaa hyökkäyssotaa ja rikoksia Ukrainassa. Joiltain osin toiminta voi mahdollistaa jopa pakotteiden kiertämisen. Turistiviisumien jäädyttäminen voisi siis olla perusteltua.

Toisaalta on myös niin, ettei yksittäisten venäläisten tiukka eristäminen välttämättä ainakaan auta kääntämään kansalaismielipidettä Venäjällä maan harjoittamaa raakutta vastaan. Jos turistiviisumeita ei laiteta säppiin, olisikin paikallaan viestiä tulijoille järjestelmällisesti Venäjän tekemisistä rikoksista ja Suomen tuesta Ukrainalle.

Ja tietysti kautta linjan on edelleen pidettävä tiukka pakotelinja ja tuettava Ukrainan puolustusta. Meillä ei ole varaa väsyä tähän sotaan.

Vasemmistoliitto, Jussi Saramo

Putinin hallinnon ja sen keskeisten tukijoiden lomailu Euroopassa on estettävä. Samoin pakotteiden piirissä olevien varaosien ym. tuotteiden vienti kokonaisuudessaan.

Tehokkaimpia pakotteet ovat, kun ne tehdään yhdessä koko EU:n alueella. Tätä linjaa Suomen on syytä jatkaa. Viisumikäytäntöjen kiristämistä on käsiteltävä yhdessä osana EU:n päätöksentekoa, muuten hyödyt jäävät olemattomiksi juuri Putinin hallinnosta eniten hyötyneen vauraimman väestönosan kohdalta, joka vain valitsee toisen reitin.

Lähialueellamme asuvien venäläisten kuva Suomesta on hyvä ja sitä tulisi hyödyntää muun muassa jakamalla rajan ylittäville asiallista tietoa Venäjän teoista Ukrainassa ja EU-maiden reaktioista siihen.

Laajamittaisemmassa rajojen sulkemisessa on hyviä ja huonoja puolia – esimerkiksi opposition, tieteen ja kulttuurintekijöiden sekä syrjittyjen vähemmistöjen on jatkossakin päästävä pakoon yhä pahemmaksi käyvää vainoa.

RKP, Anders Adlercreutz

Eduskuntaryhmämme ei ole käsitellyt asiaa. Itse ajattelen asiasta näin:

Pakotteilla pyrimme rajoittamaan Venäjän mahdollisuutta toimia. Haluamme lähettää konkreettisen viestin siitä, että sota ei kannata. Nämä pakotteet kohdistuvat vääjäämättä myös siviiliväestöön vaikka heidän joukossaan luonnollisesti on suuri joukko ihmisiä jotka eivät kannata sotaa. Tästä näkökulmasta turistiviisumien kieltäminen tai pikemminkin voimakas rajoittaminen on perusteltua.

On syytä muistaa, että tiettyjen henkilöiden osalta  – kuten toisinajattelijoiden, oppositioaktivistien – viisumien myöntäminen voi olla perusteltua sodasta huolimatta.

KD, Päivi Räsänen

Kyllä. Viisumilinjaukset ovat ulkopolitiikkaa ja vallitsevassa sotatilanteessa odotamme ulkopoliittisen johdon, ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan arviota ja aloitetta asiassa. Lomamatkojen osalta viisumien keskeytys tukisi toimia, joilla voitaisiin tehostaa Venäjän sotatoimien vastustusta.

VKK, Ano Turtiainen

Viisumien myöntämistä Venäjän kansalaisille ei pidä lopettaa, eikä rajoittaa millään tapaa. Jo sellaisen provokaation esittäminen on häpeällistä. Itseasiassa tänä vuonna 30 vuotta täyttävän napuruussopimuksen kunniaksi pitäisi venäläisten viisumien saantia helpottaa entisestään.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS