Verkkouutiset

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kyltti valiokunnan kokoushuoneen ovessa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Valiokunnalta vihreää valoa käännytyslaille

Perustuslakivaliokunnan mukaan laki voidaan säätää poikkeuslakina, kunhan siihen lisätään sääntelyä oikeusturvakeinoista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Perustuslakivaliokunnan lausunto käännytyslaista on valmistunut.

Valiokunnan lausunnon mukaan laki voidaan säätää poikkeuslakina, kunhan siihen lisätään sääntelyä oikeusturvakeinoista.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Valiokunta kertoo asiasta tiedotteessa.

Perustuslakivaliokunnan saaman selvityksen mukaan nyt esitetyn sääntelymallin perusratkaisut toteuttavat sääntelyn tavoitteita muuttuneessa turvallisuusympäristössä tavalla, jota olisi vaikea saavuttaa hallituksen esityksessä kuvatuilla vaihtoehtoisilla sääntelymalleilla.

Valiokunnan saaman selvityksen valossa ehdotettua sääntelyn tarvetta voidaan pitää välttämättömänä.

Poikkeuslakiesitys perustuu perustuslakivaliokunnan mukaan valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävään ja erittäin painavaan tarkoitukseen torjua vieraan valtion Suomeen kohdistuvaa vaikuttamista, joka tapahtuu maahantulijoita hyväksikäyttämällä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan kiiremenettelyn käytön edellytykset täyttyvät.

Perustuslakivaliokunta katsoo hallituksen tavoin, että lakiehdotus on ristiriidassa kansainvälisiin ihmissopimuksiin kuuluvan ehdottoman palautuskiellon kanssa.

Poikkeaminen kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista on perustuslakivaliokunnan mukaan kuitenkin ajallisesti, alueellisesti ja sisällöllisesti rajattu ja lain rajatun soveltamisalueen ulkopuolella ihmisoikeusvelvoitteet ovat täysimääräisesti voimassa.

Valiokunnan mukaan lakiin sisältyy säännöksiä, joilla pyritään lieventämään tunnistettuja ristiriitoja ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Valiokunnan mielestä nyt arvioitava poikkeuslain ala on siten rajattu suhteessa perustuslain kokonaisuuteen.

Valiokunnan käsityksen mukaan perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädetyn eduskunnan hyväksymän poikkeuslain noudattaminen ei sellaisenaan merkitse, että rajavartiomies syyllistyisi rikokseen, vaikka hän ei noudattaisi niitä poikkeuslain kanssa ristiriidassa olevia menettelytapoja, joiden katsotaan perustuvan esimerkiksi Geneven pakolaissopimuksen artikloihin.

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Viikon suosituimmat videot
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)