Verkkouutiset

Ilmasto- ja energiapolitiikassa Suomen on tärkeä saada perustellut näkemyksensä esille, kirjoittaja toteaa. / CC-BY-4.0: © European Union 2022 / EP

Uusi vaihde Suomen energiapolitiikkaan

Blogi

Kirjoittaja pitää ongelmana, jos kotimaan etu saa EU:ssa vain jaetun kannatuksen suomalaisilta mepeiltä.
Olavi Ala-Nissilä
Olavi Ala-Nissilä
kirjoittaja on kauppatieteiden maisteri ja ent. Euroopan Tilintarkastustuomioistuimen jäsen, ent. kansanedustaja.

Suomi on ollut  aktiivinen jäsen Euroopan unionissa. Nyt vaatimukset vaikuttamiseen ovat  kasvaneet ja paljon. Tarvitaan aivan uusi vaihde Suomen Eurooppa-politiikkaan sekä kansallisista lähtökohdista käsin että laajemminkin.

Korona oli herätys globaalin riskin toteutumisesta. Nyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan monet globaalit riskit ja kriisit – energian hinta ja saatavuus, ruoan riittävyys, laukkaava inflaatio, pakolaisuus –  ovat korostetusti eurooppalaisten päättäjien pöydällä. Suurimpana haasteena on Euroopan turvallisuus.

Euroopan unionissa on myös muutoin Suomen kannalta isoja asioita käsittelyssä. Ilmasto- ja energiapolitiikassa Suomen on tärkeä saada perustellut näkemyksensä esille. Esimerkiksi metsien merkitystä ei unionissa kunnolla tunneta. Suomalaiset Euroopan parlamentin jäsenet ovat tärkeässä asemassa. Ja onneksi useat suomalaiset jäsenet ovat raportoijina tärkeissä energiapolitiikan asioissa. Esimerkiksi Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen tekevät erinomaista työtä juuri energia-asioissa.

Tärkeissä äänestyksissä suomalaisten Euroopan parlamentin jäsenten äänet voivat nykyisin jakaantua, ja useita kertoja ne ovat jakaantuneet 9–5. Parlamentissa ei edusteta suoraa kotimaata, mutta on ongelma, jos Suomen etu tärkeissä asioissa saa vain jaetun kannatuksen suomalaisilta jäseniltä. Erityisesti Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan päätös rajata metsäenergia ulos uusiutuvien energialähteiden piiristä oli käsittämätön.

Valiokunnan osalta suomalaisilta jäseniltä tuo linja sai kannatusta. Tuo linja ei voi olla EU:n lopullinen linja ja tuskin onkaan.

Nykyisessä tilanteessa erityisen iso asia – yhteisrahoitus – on noussut ja nousee unionissa nyt ja jälleen esille. Ranska lobbaa kulisseissa jäsenmaiden yhteisvelan kasvattamista. Etelä-Euroopan maat ovat puoltaneet yhteisvastuun lisäämistä ratkaisuksi Euroopan taloudelliseen tilanteeseen. Koronaelvytyksessä käytetty elpymisväline linjattiin kuitenkin vahvasti ja viisaasti kertaluonteiseksi.

Tästä linjasta on pidettävä kiinni ja Suomen on oltava aktiivinen. Omavastuusta luopuminen tuo aina vaaran moraalikadosta. Syitä kyllä yhteiseen rahoitukseen jäsenmaat aina löytävät.

Euroopan unionissa myös virkamiehet vaikuttavat. Suomi on ollut liian passiivinen suomalaisten saamisessa Euroopan Unionin palvelukseen. Suomalaisia on liian vähän EU:n palveluksessa. Tässäkin suhteessa tarvitaan uusi vaihde. On tehtävä enemmän järjestelmällistä työtä.

Suomi on Euroopan unionin jäsen, ja kansalaisten enemmistö jäsenyyttä tukee. Nyt Eurooppa ja Euroopan Union ovat tilanteessa, jossa tavallinen ja tasainen vaikuttaminen eivät ollenkaan riitä. Tarvitaan yksimielisyyttä ja vahvaa aktiivisuutta ja yhteistyötä samanmielisten kanssa. Suomen pitää laittaa uusi vaihde EU- ja eurooppapolitiikkaan.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta

Suosittelemme

MAINOS