Verkkouutiset

Ukrainalaisdiplomaatti VU:lle: Vladimir Putinin jättiläissilta on röyhkeä rikos

Venäjä tavoittelee Kertšinsalmen siltahankkeellaan oikeutusta Krimin miehitykselle.

Presidentti Vladimir Putin avasi tiistaina Venäjän ja Krimin niemimaan yhdistävän Kertšinsalmen sillan juhlallisin seremonioin ja mittavan mediasirkuksen saattelemana.

Euroopan pisintä siltaa suitsutettiin laajasti myös läntisissä tiedotusvälineissä. Kaikissa raporteissa ei muistettu edes mainita, että Venäjän asevoimien helmikuussa 2014 miehittämä ja pian sen jälkeen laittomasti itseensä liittämä Krim on kansainvälisen yhteisön näkökulmasta edelleen osa Ukrainaa, ei Venäjää. Venäjä on siis rakentanut siltansa osin toisen valtion alueelle omine lupineen.

Ukrainan ulkoministeriön lehdistöedustaja Mariana Betsa luonnehtii Verkkouutisten haastattelussa siltaa räikeäksi rikkomukseksi kansainvälistä oikeutta vastaan.

– Se on ennen kaikkea rikkomus Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimusta kohtaan. Se loukkaa myös useita Ukrainan ja Venäjän kahdenvälisiä sopimuksia, joissa vakuutetaan kunnioitusta alueellista integriteettiä ja suvereniteettia sekä rajojen loukkaamattomuutta, Betsa sanoo.

Hän muistuttaa keskeisten kansainvälisten järjestöjen ja useiden hallitusten nimenomaisesti tuominneen Kertšinsalmen siltahankkeen. Sillan rakentamisen ilman Ukrainan suostumusta on katsottu loukkaavan kansainvälistä oikeutta ja Ukrainan suvereniteettia. Tuomitsevia lausuntoja ovat hänen mukaansa esittäneet muun muassa EU, Nato, Yhdysvallat, Britannia, Kanada ja Puola.

Ukrainassa ei ole jäänyt havaitsematta, että esimerkiksi Helsingin Sanomat luonnehti siltaa Putinin kunnia-asiaksi sekä hänen mahtinsa, ”Ukrainalta lohkaistun Krimin” aseman ja Venäjän Mustanmeren vallan vertauskuvaksi. Betsan mielestä se kuitenkin viestii jostain ihan muusta.

– Kertšinsalmen sillan laiton rakentaminen täytyy nähdä symbolina Moskovan tyhjänpäiväisille yrityksille oikeuttaa tilapäinen miehityksensä Krimin niemimaalla. Se ei kuitenkaan voi millään tavoin muuttaa Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin asemaa Ukrainan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä, Betsa tähdentää.

Venäjää on hänen mukaansa syytä käsitellä miehitysvaltana, jonka on aikanaan kannettava täysi vastuu kansainvälisen oikeuden vastaisista toimistaan.

Silta ei peitä ihmisoikeusrikkomuksia

Suomalaisessakin mediassa kaiutetut mielikuvat, joiden mukaan Kertšinsalmen silta olisi rakennettu Krimin asukkaiden elinolojen parantamiseksi, ovat Mariana Betsan mukaan kovin sinisilmäisiä.

– Sillan rakentaminen on muistutus Venäjän jatkuvasta halusta heikentää ja väheksyä kansainvälistä lakia ja järjestystä, jatkaa laitonta miehitystään ja pitkittää räikeiden ihmisoikeusloukkausten miehitetyn Krimin väestölle aiheuttamaa kärsimystä, hän sanoo.

Venäjän miehityshallinnon Krimillä toteuttamien ihmisoikeusrikkomusten lista on Betsan mukaan lohduttoman pitkä. Niistä ovat raportoineet muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu sekä Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) tarkkailuoperaatio Ukrainassa.

Rikkomuksiin kuuluvat Betsan mukaan muun muassa paikallisten asukkaiden pakottaminen Venäjän kansalaisiksi ja heidän määräämisensä Venäjän asevoimien palvelukseen. Ukrainan lainsäädäntö on Krimillä korvattu Venäjän lailla miehitettyjä alueita koskevien kansainvälisten oikeusperiaatteiden vastaisesti.

Venäjän hallintoon kriittisesti suhtautuneita ihmisiä on Krimillä pidätetty ja vangittu, kadonnut jäljettömiin, pahoinpidelty ja kidutettu. Tiedossa on Betsan mukaan myös ainakin yksi laiton teloitus.

Vainon kohteeksi ovat joutuneet erityisesti Krimin tataarit. Miehityshallinnon silmätikuiksi ovat joutuneet varsinkin ihmiset, joilla on ollut yhteyksiä maaliskuun 2014 laitonta kansanäänestystä vastustaneeseen Krimin tataarien keskusjärjestöön Mejlisiin. Vangittuja Krimin asukkaita on kansainvälisen oikeuden vastaisesti siirretty rangaistussiirtoloihin Venäjälle.

Lisäksi Betsa mainitsee liikkumisrajoitukset sekä yksityisen ja julkisen omaisuuden laajamittaiset, korvauksetta tapahtuneet haltuunotot.

– Tämä lista ei ole kattava. Siksi Ukraina pitää edelleen tärkeänä, että YK:n, Euroopan neuvoston ja Etyjin vakiintuneiden ja institutionalisoitujen valvontamekanismien asianmukainen ja esteetön pääsy Krimille varmistetaan ensi tilassa.

LUE MYÖS: Mostik-kissa ehti ylittää Krimin sillan ennen Vladimir Putinia

Uusimmat
MAINOS