Verkkouutiset

”Työttömyysturvan leikkaaminen tarkoittaa, että ihmiset suostuvat töihin alemmalla palkalla”

Heikki Pursiaisen mielestä vasemmistossa syyllistytään kannustindenialismiin.

– Ei voi mitenkään samaan aikaan olla sitä mieltä, että korkea perustulo johtaa työstä kieltäytymiseen, mutta korkea ansiosidonnainen työttömyysturva ei. Joko korkea sosiaaliturva vaikuttaa ihmisten halukkuuteen vastaanottaa työtä tai se ei vaikuta, ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen kirjoittaa blogissaan.

Vasemmistoliitto on viime aikoina kritisoinut voimakkaasti ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksia.

Puolueen riveistä esitettyjen näkemysten mukaan työttömyys on seurausta työpaikkojen vähyydestä eikä ansiosidonnaisen leikkaamisella ole siten siihen vaikutusta. Lisäksi vasemmistossa katsotaan Pursiaisen mukaan, ettei työttömyysturva vaikuta ihmisten kannustimiin hankkia töitä.

Puolue on havainnollistanut asiaa muun muassa tästä löytyvällä mainoskuvalla. Vasemmistoliiton kansanedustaja Li Andersson otti myös asian esiin eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Heikki Pursiainen muistuttaa, että vasemmistossa ollaan kuitenkin sitä mieltä, että riittävän korkea perustulo mahdollistaisi työstä kieltäytymisen ja parantaisi työntekijöiden neuvotteluasemaa.

– Itse asiassa monien saama ansiosidonnainen päiväraha on huomattavasti mitään kaukaisestikaan realistista perustuloa korkeampi. Jos perustulo siis mahdollistaa sen, ettei huonoihin töihin tarvitse mennä, niin ansiosidonnainen mahdollistaa pidättäytymisen vähän paremmistakin töistä.

Ansiosidonnaisella ja perustulolla on Pursiaisen mukaan aivan sama vaikutus.

– Ihmisille pitää maksaa enemmän, että he suostuvat tulemaan töihin. On empiirinen kysymys, kuinka suuri tämä vaikutus on. On poliittinen kysymys, miten suurta vaikutusta pitää ongelmana. Mutta on aika epärehellistä kehuskella perustuloa täsmälleen saman vaikutuksen vuoksi, jonka olemassaolon kiistää työttömyysturvan yhteydessä, hän kirjoittaa.

Pursiainen lyttää väitteen siitä, etteivät työnhaun kannustimet vaikuta työllisyyteen, koska avoimia työpaikkoja ei kerta kaikkiaan ole saatavilla.

– Tässä ei valitettavasti ole mitään järkeä. Avoin työpaikka tarkoittaa, että yritys haluaa palkata työntekijän vallitsevalla palkkatasolla. Jos yrityksen ei kannata palkata ketään vallitsevalla palkkatasolla, ei se tietenkään julista työpaikkaa avoimeksi.

Heikki Pursiaisen mukaan palkkavaatimukset ovat sitä korkeampia mitä korkeampi työttömyyskorvaus on.

– Työttömyysturvan leikkaaminen siis tarkoittaa, että ihmiset suostuvat töihin entistä alemmalla palkalla. Tämä voi synnyttää työpaikkoja aivan riippumatta siitä onko niitä näennäisesti avoimina.

– Onkin silkkaa hölynpölyä väittää, että työttömyys johtuu pelkästään vähäisestä työpaikkojen määrästä, eikä työttömien kannustimista. Kannustimilla on väliä, eikä sen ääneen sanominen ole työttömien syyllistämistä. Kannustinvaikutusten olemassaolo tarkoittaa vain, että työttömät ovat ihan yhtä fiksuja kuin kaikki muutkin.

Pursiainen myöntää, ettei tarkkaa tietoa kannustinvaikutuksista ole ja että niiden arviointi on vaikeaa. Hänen mielestään on silti epä-älyllistä väittää, ettei työttömyysturvan leikkaaminen voisi lisätä työllisyyttä.

– Yleisemmin, mikäli vasemmistoliitto haluaa tarjota uskottavan talouspoliittisen vaihtoehdon, sen täytyy hyväksyä, että sosiaaliturvalla ja verotuksella on kannustinvaikutuksia. Kannustindenialismissa ei ole mitään erityisen vasemmistolaista, se on vain huonoa ajattelua.

Uusimmat
MAINOS