Verkkouutiset

Tutkijatohtorin mielestä pelkkä teknologia ei paranna demokratiaa

Henrik Rydenfeltin mukaan siirrymme digitalisaation myötä kohti osallistuvaa demokratiaa.

Oulun yliopiston tutkijatohtorin Henrik Rydenfeltin mukaan osallistuva demokratia edellyttää muutakin kuin teknologiaa. Rydenfelt kirjoittaa asiasta Suomen Kuvalehden puheenvuoro-kirjoituksessa. Pelkkä teknologia ei Rydenfeltin mukaan kuitenkaan riitä, vaan psallistuva demokratia edellyttää kansalaistaitoja ja riippumattomia asiantuntijoita.

– Ensimmäinen edellytys ovat yhteiskunnallisen osallistumisen tasapuoliset mahdollisuudet. Ne eivät tarjoudu jokaiselle yhtäläisesti, vaikka nettiyhteys on jokaisen saatavilla. Eri ikäryhmien välillä ja erityisryhmien kohdalla on digitaalisia kuiluja, joiden poistamiseksi on tehtävä työtä.

Toinen edellytys ovat Rydenfeltin mukaan taloudellisesta ja poliittisesta painostuksesta vapaat viestinnän kanavat.

– Viestintäverkon tietoliikenteen tasapuolisuus on EU:ssa jo pyritty takaamaan lainsäädännöllä. Hitaammin ollaan havahtumassa siihen, että sisältöjä suodattavat ja valikoivat sosiaalisen median palveluntarjoajat ovat nousseet koko maailman päätoimittajiksi. Niiden olisi syytä tehdä toimintatapansa läpinäkyviksi.

Kolmanneksi edellytykseksi tutkija nostaa kansalaisten osallistumistaidot sekä vahvan, riippumattoman asiantuntijuuden.

Rydenfeltin mukaan elitismin murtuminen on luonut tilaa populismille.

– Digitalisaation myötä epätotuuksia ja valheita on helppo tuottaa ja levittää.

Hänen mielestään kriittisille valmiuksille olisi nyt erityistä tarvetta.

– Kriittisten valmiuksien kehittämisessä ja asiantuntijuuden vahvistamisessa keskeisiä ovat koulu ja koulutus. Osallistuvan demokratian onnistuminen ei silti saa jäädä yksin niiden harteille, vaan jokaiselta edellytetään vuorovaikuttamisen halua, Rydenfelt kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä.

Uusimmat
MAINOS