Verkkouutiset

Kirjoittajan mukaan ei vielä riitä, että huomio on ajankohtaisimmassa kriisissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Tarvitsemme varautumisen ja riskienhallinnan hallituksen

BLOGI

Keskustelu tulevasta hallituksesta on kirjoittajan mielestä lähtenyt vallan väärille urille.
Olavi Ala-Nissilä
Olavi Ala-Nissilä
Kirjoittaja on KTM, valtiopäiväneuvos ja entinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen.

Ainakin kolme puoluetta on jo sulkenut toisia puolueita etukäteen pois yhteistyöstä. Ennakkoehtoja lyödään pöytään tiukasti. Tässä kaikessa suuri kuva ja Suomen paras jää syrjään.

Eletään muuttuneessa maailmassa. Jo nyt globaalit riskit  ja kriisit  – pandemia, energiakriisi, inflaatio, sota –   vaikuttavat suomalaisten arkeen.

Maailman talousfoorumissa listattiin nyt riskejä. Elinkustannuskriisi, luonnon ääri-ilmiöt, geoekonomiset konfliktit, epäonnistuminen ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden rapautumien todettiin keskeisimmiksi riskeiksi seuraavan kahden vuoden aikana.  Seuraavan kymmenen vuoden aikana nousevat ilmastonmuutokseen, luontokatastrofeihin ja pakolaisuuteen liittyvät riskit.

Suuret maat ovat tietenkin ratkaisuasemassa näiden globaalien riskien ja kriisien hallinnassa. Parantaa pitää ja todella murheellista on, että Venäjä suurena maana edistää globaaleja kriisejä.

Pieni maakin voi osansa tehdä ja ennen kaikkea on tärkeä tunnistaa omaa maata koskevat riskit,  pyrkiä niitä hallitsemaan, oppia niistä, varautua niihin ja hankkia sitkoa eli resilienssiä. Suomella Venäjän naapurina ja pohjoisena maana on ovat omat erityiset haasteet.

Lohdullista on että riskeihin ja kriiseihin voidaan varautua ja niitä voidaan hallita. Silloin pitää kuitenkin suuri kuvat olla hallinnassa ja maassa toimiva enemmistöhallitus. Myös etujärjestöjen ja yritysten pitää tässä olla vahvasti mukana. Esimerkiksi inflaatiomyllyn kiihdyttäminen ei ole kenenkään etu.

Se ei vielä riitä että huomio on ajankohtaisimmassa kriisissä. Katse pitää olla laajempi ja pitemmällä.

Suomessa on huoltovarmuuskeskus ja hallitukselle on ministeri Annika Saarikon johtama tärkeä varautumisen työryhmä. Puoluejohtajat tunnistavat tilanteen mutta onko valmiutta toimia yhdessä? Ihmiset kyllä ymmärtävät ruoan, energian ja turvallisuuden merkityksen. Tärkeää on että järki pidetään mukana ja ihmisiä osallistetaan. Siksikin laaja yhteistyö on hyvästä.

Suomi tarvitsee ”Varautumisen ja riskienhallinnan hallituksen”. Hallituksen keskeinen tehtävä on varautua ja hallita eri tilanteita Suomen näkökulmasta ja koko Suomen näkökulmasta huomioiden erityispiirteemme.  Totta kai kyse on myös kansainvälisestä yhteistyöstä.

Seuraava hallitus Suomessa olkoon ennen muuta varautumisen, riskienhallinnan ja isojen asioiden yhteistyön hallitus.

 

 

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta

Suosittelemme

MAINOS