Verkkouutiset

Yrityselämässä skaalautumisella tarkoitetaan toimimista suuremmalla tehokkuudella siten, ettei tarvitse lisätä resursseja tai kasvattaa kuluja. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Tämä asia on tärkeässä roolissa yrityksen tuottavuuden kasvattamisessa

Skaalautuvaa liiketoimintaa esiintyy yleisesti ICT-alalla, rahoitus- ja vakuutuspalveluissa sekä kaupan alalla.

Skaalautuva liiketoiminta luo yritykselle hyvät kasvumahdollisuudet ja perustan korkealle tuottavuudelle. Yrityselämässä skaalautumisella tarkoitetaan toimimista suuremmalla tehokkuudella siten, ettei tarvitse lisätä resursseja tai kasvattaa kuluja.

Skaalautuva yritys pystyy esimerkiksi kasvattamaan myyntiään ilman että sen täytyy samassa suhteessa kasvattaa kulujaan. Näin yhtiön kannattavuus paranee liiketoiminnan skaalautuessa.

Asia ilmenee tänään julkaistusta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimuksesta.

Myös innovaatiotoiminnalla havaittiin positiivinen yhteys skaalautuvuuteen eli yrityksen liikevaihdon kasvuun ilman, että kulut kasvavat samassa suhteessa. Tutkimuksen mukaan skaalautuvaa liiketoimintaa esiintyy Suomessa eniten ICT-alalla, prosessiteollisuudessa ja kaupan alalla.

Viennin vaikutus skaalautumisen todennäköisyyteen jopa 18 prosenttiyksikköä

Toisin kuin usein väitetään, kaikki kasvuyritykset eivät ole skaalautuvia yrityksiä. Tutkimuksen mukaan skaalautumisen tärkeitä ennustajia ovat yrityksen digitaalinen liiketoiminta, kansainvälistyminen ja kasvuhakuisuus. Esimerkiksi digitaalisesti suuntautunut pk-yritys (digitaalisen liiketoiminnan osuus yli puolet) on jopa 15 prosenttiyksikköä todennäköisemmin skaalautuva. Viennin vaikutus skaalautumisen todennäköisyyteen on 18 prosenttiyksikköä, ja innovaatiotoiminta kasvattaa todennäköisyyttä 7 prosenttiyksikköä.

‒ Tutkimuksemme mukaan yrityksen liiketoiminta on vähintäänkin kolme kertaa todennäköisemmin skaalautuva, jos yritys on vahvasti suuntautunut digitalisaatioon, vientiin, kasvuun ja innovatiiviseen toimintaan. Kuitenkaan digitaalisuus ei ole välttämätön edellytys, jos liiketoimintaan liittyy muita skaalautumista edesauttavia tekijöitä, toteaa Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö tiedotteessa.

Skaalautuvaa liiketoimintaa esiintyy yleisesti ICT-alalla, rahoitus- ja vakuutuspalveluissa sekä kaupan alalla. Teollisuudessa skaalautuvuus on yleisintä prosessiteollisuudessa, kuten kemianteollisuudessa ja koneteollisuudessa. Aloittavien yritysten keskuudessa skaalautuvuuspotentiaali oli suurta myös sähkön tuotannossa sekä muussa energia-, vesi- ja ympäristöhuoltoon liittyvässä toiminnassa. Etlan mukaan tämä voi selittyä sillä, että tuotannon kasvaessa alun suuria tuotantopanoksia ei tarvitse enää lisätä samassa määrin.

Skaalautuvuutta tarkasteltu aiemminkin

Yritysten skaalautuvuutta on tarkasteltu myös aiemmissa tutkimuksissa, mutta niissä skaalautuvuuden keskeisenä kriteerinä on ollut yrityksen menneisyydessä tapahtunut kasvu. Etlan tutkimuksessa kehitetty skaalautuvuuden malli perustuu skaalautumisen mahdollisuuksiin eikä aiempaan toteutumaan.

‒ Mikäli skaalautuvat yritykset määritellään toteutuneen kasvun kautta, tulee sanoista skaalautuvuus ja kasvuyritys täydellisiä synonyymejä. Tällöin skaalautuvuudessa ei olisi kyse erillisestä ilmiöstä vaan kasvuyritykselle olisi vain keksitty uusi nimi. Etlan malli katsoo eteenpäin ja kertoo skaalautumispotentiaalista. Aina potentiaali ei tietenkään tarkoita sitä, että liiketoiminta myös onnistuttaisiin skaalaamaan, Ali-Yrkkö huomauttaa.

Tutkimuksen on rahoittanut työ- ja elinkeinoministeriö.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS