Verkkouutiset

RKP:n kansanedustajat: Susien metsästyksen tiukennukset torpattava

Kansanedustajien mukaan petoeläinkannan hallintaan tarvitaan lisää joustavuutta.

RKP:n kansanedustajat Mats Löfström ja Mats Nylund vastustavat EU-komission aikomusta vahvistaa susien suojelua.

EU-komission luontodirektiivin esitysluonnoksiin on kirjattu uusia rajoituksia suojeltujen lajien metsästyskäytäntöihin. Näihin lukeutuvat muun muassa susi, ilves ja karhu. Esillä on myös uusi susia koskeva liite.

Kansanedustajien mukaan komission virkamiehet ovat ohjeissa ”melkein kirurgisella tarkkuudella yrittäneet kaventaa jäsenmaiden mahdollisuuksia hallita petoeläinkantaansa järkevällä tavalla”.

Heidän mukaansa komission ehdotus on ristiriidassa todellisuuden kanssa.

– Susia ei ehkä vielä näy EU-komission käytävillä, mutta todellisuudessa susihavaintojen määrä on kasvanut voimakkaasti. Täällä se liikkuu näkyvästi Suomen asuinalueilla ja uhkaa samalla niin lapsia kuin kotieläimiä, sanoo Mats Löfström.

– Toiseksi, ehdotus ei vastaa komission aiemmin antamia lausuntoja siitä, miten meidän pitäisi vähentää yksityiskohtaista sääntelyä. Tämähän luo enemmän yksityiskohtaista sääntelyä, ja tätä ei voida hyväksyä, hän jatkaa.

Kansanedustajien mukaan vaarana on, että komission EU:n luontodirektiivin tulkintaohjeet luovat oikeuskäytäntöjä.

– Vaikka komission tulkintaohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia, ottavat EU-tuomioistuimet ja kansalliset tuomioistuimet niissä esitetyt tulkinnat usein huomioon päätöksenteossaan.

– Esimerkiksi Ruotsissa äskettäin ratkaistussa merimetsoon liittyvässä tapauksessa tuomioistuin oli hakenut tukea tulkintaansa ohjeesta. Myös EU-tuomioistuin on monessa luontodirektiiviin liittyvässä ratkaisussa noudattanut tulkintaohjeita, kansanedustajat toteavat.

Mats Nylundin mukaan komission ehdotukset ovat vastoin Suomen aiempaa linjaa.

– Jotta voimme käsitellä kasvavista petoeläinkannoista syntyviä ongelmia, tarvitsemme enemmän joustavuutta ja kansallista päätöksentekovaltaa. Tämä koskee erityisesti sutta.

‑ Lajin suojelutason laskeminen on tehtävä mahdolliseksi, kun sen suotuisa taso on saavutettu, hän sanoo.

Uusimmat
MAINOS