Verkkouutiset

Vastauksena Venäjän hybridioperaatioon ja paperittomiin turvapaikanhakijoihin Suomi sulkee neljä raja-asemaa. Kuvassa Nuijamaa tänään. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

”Riski kasvaa, että joukossa on rikollisia tai radikalisoituneita” – muistio avaa rajapäätöksen taustoja

Viranomaisten mukaan ilmiöön sisältyy kansainvälistä rikollisuutta.

Neljä Kaakkois-Suomen raja-asemaa suljetaan lauantaista kello 00 alkaen, tiedotti hallitus tänään. Sisäministeriön muistio valottaa päätöksen taustoja ja arvioituja vaikutuksia.

Laittoman maahantulon ilmiö ja uhka sen laajenemisesta aiheuttavat vakavan uhan yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle, muistiossa todetaan. Kyseessä on ilmiö, jonka Venäjän viranomaiset ovat sallineet aikaisemmasta poiketen, ja jota sosiaalinen media ja rikolliset maahantulon järjestäjät voimistavat.

Viranomaiset ovat havainneet ilmiön sisältävän kansainvälistä rikollisuutta. Laittoman maahantulon voimistuessa kasvaa myös riski siitä, että maahan pyrkivien henkilöiden joukossa on rikollisia tai radikalisoituneita henkilöitä.

– Myös maahantuloon liittyvä laaja ihmiskauppa voi olla vakava uhka yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, muistiossa arvioidaan.

Koska toistaiseksi lähinnä Nuijamaalla ja Vaalimaalla nähty ilmiö voi laajentua myös Imatran ja Niiralan rajanylityspaikoille, on muistion mukaan perusteltua, että myös ne suljetaan.

Kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty kahteen Pohjois-Suomen pisteeseen Vartiukseen ja Sallaan, joista Kuhmon Vartiukseen on Ylen mukaan jo saapunut tänään joukko turvapaikanhakijoita pyörillä.

Ministeriön muistio toteaa, että erityisesti on huomioitava suojelua varten saapuvien henkilöiden tosiasiallinen mahdollisuus käyttää rajanylityspaikkaa, jolle kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty.

Maahan pyrkivät ohjattaisiin ja opastettaisiin Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille informaatiolla, estelaitteiden ja partioiden avulla.  Maahan pyrkivät vastaisivat lähtökohtaisesti itse siirtymisestään avoinna olevalle rajanylityspaikalle. Henkilöitä ei palautettaisi Suomen viranomaisten toimin Suomen valtakunnanrajan toiselle puolelle.

Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kansainvälisen suojelun hakemukset otetaan kuitenkin aina vastaan.

– Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt olisi pyrittävä tunnistamaan valtakunnanrajalla tai kiinniotettaessa viranomaisten ja luotettavien avustusjärjestöjen yhteistoimintana. Tällaiset henkilöt olisi kuljetettava kokoamispaikoille ja järjestelykeskuksiin jatkokäsittelyä varten, muistiossa kuvaillaan.

Poliisihallitus on arvioinut, että laajamittainen laiton maahantulo paitsi vaarantaisi  järjestyksen ja turvallisuuden, voisi myös johtaa siihen, ettei maahantulijoiden tunnistamista, rekisteröintiä ja vastaanottoa pystytä järjestämään hallitusti, eikä turvapaikka- ja oleskelulupamenettelyä toteuttamaan nopeasti.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ei välttämättä kyettäisi poistamaan maasta, koska kansainvälisen suojelun hakijoita on viime viikkoina tullut myös sellaisista maista, joihin ei tällä hetkellä pystytä palauttamaan.

Muistion mukaan rajanylityspaikkojen sulkeminen ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittäminen on tässä tilanteessa oikeasuhtainen ja välttämätön toimenpide. Päätös varmistaa, että kansainvälistä suojelua tarvitsevalla henkilöllä on yhä mahdollisuus hakea sitä unionin alueelta, sekä sen, että unionin alueelle ei synny välineellistetyn maahantulon väylää.

– Näin voidaan välttää väärän signaalin antaminen siitä, millä keinoin ja perusteilla unionin alueelle on mahdollista päästä, muistio luonnehtii.

Maantiekuljetuksissa kaupallisen liikenteen vähentymisellä tai loppumisella itärajalla ei muistion mukaan ole merkitystä, koska sen arvo on nykyään vähäinen. Sen sijaan Vainikkalan rajanylityspaikka, jolla on ainoastaan tavaraliikennettä, pysyy auki rautatiekuljetusten vuoksi. Vainikkalan kautta Suomeen saapuu muun muassa ydinvoimaloiden polttoainetta sekä sen kautta viedään kolmansiin maihin lannoitteita.

Henkilöliikenteen määrä itärajalla on alle 20 prosenttia vuoden 2019 luvuista. Itärajan ylittää arkipäivisin noin 3000 henkilöä ja viikonloppuisin 4 000–5 000 henkilöä vuorokaudessa. Matkustajista noin puolet on on venäläisiä, noin 30 prosenttia suomalaisia ja loput muiden maiden kansalaisia.

Venäjän kansalaisista noin 85 prosenttia matkustaa oleskeluluvalla ja loput viisumeilla. Yleisimmät viisumilla matkustavien motiivit ovat työ ja opiskelu. Venäjän kansalaisten maahantuloa on viimeksi rajoitettu heinäkuussa tehdyllä päätöksellä, eikä siihen tule muutoksia.

Itärajan kautta kulkee tällä hetkellä myös EU- ja muiden länsimaiden Venäjälle sijoitettuja diplomaatteja sekä Venäjällä olevien edustustojen huoltoliikennettä, joka normaaliaikana kulkisi lentoreittejä.

Kun Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat ovat kiinni, välttämätön matkustaminen tulee tehdä Vartiuksen, Kuusamon, Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoilta. Vartiuksen kautta kuljettuna tämä merkitsee noin 1200 kilometrin pidennystä matkaan Helsinki–Pietari-reitillä.

Muistio toteaa, että myös Suomen kansalaisen on käytettävä ensisijaisesti avoinna olevia rajanylityspaikkoja ja noudatettava niiden aukioloaikoja. Jos Suomen kansalainen tulee maahan tästä huolimatta, henkilöä voidaan epäillä valtiorajarikoksesta.

Tänään tehty päätös on voimassa kolme kuukautta, mutta sitä arvioidaan säännöllisesti tilanteen kehittymisen perusteella, ja sitä voidaan muuttaa tai päätös tarvittaessa myös kumota.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)