Verkkouutiset

Raha-asiat ovat suomalaisille tabu

Joka kolmas suomalainen välttelee rahasta puhumista jopa läheistensä kanssa.

Erityisesti varttuneemmat suomalaiset välttelevät S-Pankin tutkimuksen mukaan aihepiiriä. 60 vuotta täyttäneistä suomalaisista kaksi viidestä kertoi, ettei puhu kovin avoimesti tai lainkaan rahasta läheistensä kanssa.

Nuoremmat sen sijaan puhuvat rahasta vapautuneemmin. Eniten rahasta puhutaan oman perheen ja tämän jälkeen ystävien ja pankin asiantuntijoiden kanssa.

Osalle suomalaisista raha on kuitenkin täydellinen tabu. Seitsemän prosenttia ei puhu raha-asioista kenenkään kanssa.

S-Pankin säästämisen ja sijoittamisen tuoteryhmäpäällikkö Annika Pohtila pitää kyselytutkimuksen tuloksia jokseenkin odotettuina.

Yllättävänä ja huolestuttavana Pohtila pitää kuitenkin tietoa siitä, että kaikkein hanakimmin vaikenevat vastaajat, jotka kokevat joutuvansa tinkimään rahankäytössään lähes kaikesta.

– Rahasta olisikin hyvä puhua Suomessa yleisesti ottaen rohkeammin, hän sanoo.

Erityisen hyssytelty aihe on säästäminen, josta puhutaan vähemmän kuin omasta palkasta tai omista veloista. Useampi kuin kaksi viidestä ei puhu kovin avoimesti tai lainkaan säästämisestään ja sijoittamisestaan läheistensä kanssa.

Tutkimuksen perusteella säästäminen ja sijoittaminen vaikuttaa olevan jäyhälle kansalle yhtä suuri tabu kuin omat tunteet. Joskin tässä suhteessa suhtautuminen jakautui sukupuolten mukaan: miehet ovat valmiimpia puhumaan säästämisestään kuin tunteistaan, kun taas naiset suhtautuivat asiaan päinvastoin.

Kantar TNS toteutti S-Pankin toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta raha-asioihin. Tutkimusaineisto kerättiin Kantar TNS:n internet-paneelissa elokuussa. Tutkimukseen vastasi 1039 täysi-ikäistä suomalaista. Vastaajajoukko edustaa 18–74-vuotiaita suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen. Virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Uusimmat

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)