Verkkouutiset

Sähkön hintoja älypuhelimen näytöllä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Pörssisähkön hinta nousi pilviin – sähköyhtiön ei tarvitse kertoa hintoja etukäteen

Pörssihintaisessa sopimuksessa asiakasta laskutetaan tunneittain vaihtuvan hinnan mukaisesti. Laki ei kuitenkaan velvoita sähköyhtiötä kertomaan hintoja etukäteen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pörssisähkön hinnat ovat viime viikkoina olleet poikkeuksellisen korkeat, ja sähkön tuntihinta on noussut paikoitellen lähes 70 senttiin kilowattitunnilta. Samalla korkeat tuntihinnat kannustavat asiakkaita siirtämään suurimman sähkönkulutuksensa vuorokauden halvimmille tunneille.

Monet sähköyhtiöt ilmoittavat asiakkaillensa vuorokauden sähkön tuntihinnat etukäteen edellisenä päivänä. Tämän avulla pörssisähköä käyttävät kotitaloudet voivat säännöstellä sähkönkulutustaan tarkkailemalla tuntihintoja etukäteen. Näin esimerkiksi pyykinpesu tai saunan lämmitys voidaan pyrkiä ajoittamaan ajankohtaan, jolloin sähkön tuntihinta on mahdollisimman alhainen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Esimerkiksi sähköyhtiö Helen lupaa kertoa seuraavan päivän pörssisähkön tuntihinnat asiakkailleen kello 15 aikoihin. Verkkouutisten saaman vinkin mukaan tuntihintojen näyttämisessä on ilmennyt toistuvia ongelmia, ja seuraavan päivän tuntihinnat ovat olleet asiakkaan saatavilla vasta myöhään illalla. Verkkouutiset on nähnyt kuvakaappauksia Helenin verkkopalvelusta, jossa ei ole ollut seuraavan päivän tuntihintoja luvattuna ajankohtana.

Koska sähköyhtiö ei ole ilmoittanut pörssisähkön hintoja etukäteen, kuluttajien on ollut vaikea suunnitella seuraavan päivän sähkönkulutustaan. Sähköyhtiö ei ole myöskään kertonut palvelussaan olleista häiriöistä asiakkaille.

Sähköyhtiö Helen on tietoinen ongelmasta.

– Syynä ovat olleet ajoittaiset virheet järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa. Pahoittelemme virheistä asiakkaillemme aiheutunutta haittaa, Helenin digipäällikkö Kaisa Sundman vastaa Verkkouutisille.

Helen on saanut Sundmanin mukaan ”jonkin verran” asiakkailta palautetta asiasta. Hänen mukaansa Helen on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin ja tehnyt elokuun aikana useita parannuksia palveluihinsa.

– Asiakaspalautteiden perusteella olemme parantaneet järjestelmien välistä tiedonsiirtoa. Lisäksi olemme uudistaneet Oma Helen -palveluamme, ja esimerkiksi tuoneet pörssihinnat paremmin näkyviin etusivulle.

Sähkön hinnasta tulee lähtökohtaisesti ilmoittaa etukäteen

Useiden muiden suomalaisten sähköyhtiöiden tapaan pörssisähkön tuntihinnat Helen hakee järjestelmiinsä Nord Pool -sähköpörssin tietokannasta. Sundmanin mukaan tietoja haetaan useita kertoja päivässä.

Tuntihintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja marginaali. Energiahinta määräytyy jokaiselle vuorokauden tunnille erikseen, joten laskutettava hinta perustuu energiankulutukseen kyseisen tunnin aikana.

Mutta millaisia seurauksia sillä voi olla, jos sähköyhtiö ei ilmoita tuntihintoja etukäteen, joiden perusteella se kuitenkin laskuttaa asiakkaitaan?

Suomessa sähkömarkkinoita valvoo Energiavirasto. Verkkouutisten haastattelema Energiaviraston markkinoista vastaava johtaja Antti Palonen huomauttaa, että sähkömarkkinalaki velvoittaa lähtökohtaisesti sähkön vähittäismyyjää ilmoittamaan sähkönmyyntisopimusten hinnat ja muut ehdot kuluttajalle vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa, ellei muutoksen perusteena ole lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös.

Velvoite ei päde pörssisähkösopimuksen tuntihintoihin, sillä niissä tapahtuvissa muutoksissa on kyse sopimuksessa sovitusta automaattisesti hintaan vaikuttavasta laskentatavasta.

– Sopimuksessa on määritetty hinnan laskentakaava, johon sisältyvän osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan viitearvon muutoksen vaikutukset hintaan automaattisesti. Tehtäessä sopimukseen sopimuskauden kuluessa sopimusehtojen mukaisia automaattisia tarkistuksia suuntaan tai toiseen ei ole kysymys sopimusehtojen muuttamisesta eikä edellä mainittu säännös hintamuutoksista ilmoittamisesta siten koske näitä viitearvon muutoksen perusteella tapahtuvia pörssisähkösopimuksen hinnanvaihteluja, Palonen perustelee.

Sähkömarkkinalainsäädännössä ei ole asetettu vaatimuksia sille, milloin tai miten sähköyhtiön tulisi ilmoittaa pörssisähkön tuntihintojen muutoksista asiakkaille. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan tältä osin ainoastaan, että ”vähittäismyyjän on kuitenkin tarpeellista tiedottaa uuden jakson hinnoista sähkönkäyttäjälle ajoissa laskun maksamista silmällä pitäen, vaikka sähkönkäyttäjä pystyisikin laskemaan itse hintansa julkisista hintatiedoista”.

Toisin sanoen sähköyhtiön on suositeltavaa muttei pakollista ilmoittaa pörssisähkön tuntihinnat asiakkailleen etukäteen.

– Toki myyjä ja asiakas voivat sopia tästä halutessaan erikseen, Palonen sanoo.

Mikäli sähköyhtiö ei ilmoita hintoja sovitulla tavalla, Palosen mukaan tällöin on kyse osapuolten keskinäisestä riita-asiasta, jonka käsittely ei kuulu Energiavirastolle. Energiavirasto ei siten ota kantaa esimerkiksi siihen, voiko asiakas vaatia sähköyhtiöltä korvauksia tilanteessa, joissa pörssisähkön tuntihinta on äkillisesti noussut eikä asiakas ole ollut tietoinen hinnankorotuksesta.

– Tällaisissa tapauksissa kuluttaja voi viedä tarvittaessa kuluttajariitalautakuntaan tai yleiseen tuomioistuimeen riita-asiana.

Pörssisähkön laskentakaavan muutoksesta on aina ilmoitettava etukäteen

Palosen mukaan on myös huomattava, että sähköyhtiö voi pörssisähkösopimuksessa sopia käytettäväksi myös muita viitearvoja, kuten esimerkiksi tuntihintojen sijasta vuorokausi- tai kuukausikeskiarvoja tai johdannaismarkkinoiden sopimusten päätöskurssien hintoja.

– Mikäli sähköyhtiö olisi muuttamassa pörssisähkösopimuksessa kesken sopimusjakson asiakkaan maksaman hinnan laskentakaavaa, niin näiden muuttamista koskee laissa säädetty kuukauden ilmoitusaika.

Jos sähköyhtiö ei ole ilmoittanut muutoksista lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja aikataulussa, niin silloin Palosen mukaan tulee katsottavaksi, onko hinnanmuutos pätevä.

– Tällöin yhtiö voi joutua palauttamaan asiakkaalleen ylimääräiset maksut, joita se on veloittanut ilman, että muutoksista on ilmoitettu lain edellyttämällä tavalla.

Palonen muistuttaa, että tämä ei kuitenkaan päde pörssisähkösopimuksen tuntihintoihin.

– Pörssisähkösopimuksen kohdalla tämä olisi esillä, jos yhtiö muuttaisi kesken sopimusjakson laskentakaavaa kuten marginaalia tai perusmaksua ilmoittamatta siitä etukäteen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Viikon suosituimmat videot
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)